Wat gebeurt er na de aanmelding?

Bij Bijzonder jeugdwerk ontvang je geen standaard aanbod. Omdat geen cliënt hetzelfde is, bieden we altijd maatwerk. Wij vinden het belangrijk dat de hulp zo optimaal mogelijk aansluit bij de hulpvraag. Daar besteden we aandacht aan.

Dit is de route van intake naar zorg:

text-cloud

Stap 1: Hulpvraag bespreken

Tijdens een belafspraak (ca. 30 minuten) gaan we dieper in op de hulpvraag en wat wij voor een cliënt kunnen betekenen.

list

Stap 2: Aanmeldformulier opsturen

De cliënt en/of verwijzer vult het aanmeldformulier in. Daarbij hoort ook aanvullende informatie zoals b.v. verslagen van diagnoses en/of eerdere hulpverlening. De aanmelding wordt vervolgens besproken in het multidisciplinair team (MDO). Dit team van deskundigen doet een voorstel welk ontwikkelprogramma het meest effectief zal zijn. Een ontwikkelprogramma kan bestaan uit 1 of meer modules (zoals therapie of training).

road

Stap 3: Samen beslissen

Daarna volgt een gesprek met de cliënt (en meestal ook de verwijzer). Samen beslissen we of het voorgestelde ontwikkelprogramma passend is. Bij een licht ontwikkelprogramma is een cliëntgesprek niet altijd nodig. Dan wordt het voorgestelde ontwikkelprogramma telefonisch teruggekoppeld aan de verwijzer en/of cliënt. Het definitieve ontwikkelprogramma wordt tenslotte vastgesteld in het MDO.

list

Stap 4: Akkoord gemeente

We vragen de gemeente om toewijzing van de zorg, op basis van het ontwikkelprogramma en gemaakte contractafspraken.

handshake

Stap 5: Start zorg

Zodra de zorg kan starten, nemen we contact op met de cliënt. Samen met de cliënt maken we een Toekomstplan. Daarin staat aan welke doelen de cliënt en zijn ouders/netwerk willen gaan werken. De aangeboden hulp staat voor 100% in het teken van die doelen. Tussentijds en na afloop evalueren we met de cliënt of de hulp effectief is. Waar nodig, stellen we het Toekomstplan bij.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506