Wat gebeurt er na de aanmelding?

Na de aanmelding neemt onze behandelcoördinator zo snel mogelijk contact met je op.

 

Is er een wachtlijst?

Bijzonder Jeugdwerk streeft naar korte wachttijden. Wil je weten of er een wachtlijst is voor een bepaalde hulpvorm? Neem dan contact met ons op.

 

De route die een cliënt doorloopt, bestaat uit de volgende stappen:

text-cloud

Stap 1: Intake

Een overeenstemmingsgesprek waarin duidelijk wordt wat de problemen en wensen zijn. Het kind, de ouders/verzorgers, de behandelcoördinator en de verwijzer zijn hierbij aanwezig.

magnifier

Stap 2: Diagnostiek

Soms is aanvullend onderzoek nodig om te bepalen welke hulp nodig is.

road

Stap 3: Plan/traject op maat

Samen maken we een Toekomstplan voor het kind en het gezin. Daarin staat aan welke doelen we gaan werken. Op het gebied van school, werk, vrije tijd, sociale contacten, gezondheid en wonen. Ieder kind of jongere ontvangt bij ons een hulptraject op maat. Dat traject staat 100% in het teken van de doelen die jullie willen bereiken.

list

Stap 4: Evaluatie

Tussentijds en na afloop bekijken we of de hulp effect heeft gehad. Waar nodig, zullen we de plannen tussendoor bijstellen.

handshake

Stap 5: Nazorg

Sommige gezinnen kunnen op eigen kracht verder, andere hebben na afloop nog begeleiding nodig. Bijvoorbeeld van ons of van een andere instelling. Wij zorgen dat de nazorg goed geregeld is.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506

Aanmelden