ANBI

Bijzonder Jeugdwerk is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 2014 moet een organisatie met een ANBI-status een aantal gegevens op haar website publiceren, waaronder informatie over haar doelstelling, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid.

Bijzonder Jeugdwerk publiceert deze gegevens in haar maatschappelijk jaarverslag. Het maatschappelijk jaarverslag en overige publicaties van Bijzonder Jeugdwerk vindt u hier.
Naam instelling
Stichting Bijzonder Jeugdwerk
RSIN (voorheen fiscaal nummer)
808532789
Postadres:
Postbus 161
5750 AD Deurne

Bezoekadres:
Meester de Jonghlaan 4
5753 RR Deurne

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506

Aanmelden