ANBI

Bijzonder Jeugdwerk is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met ingang van 2014 moet een organisatie met een ANBI-status een aantal gegevens op haar website publiceren, waaronder informatie over haar doelstelling, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid.

Bijzonder Jeugdwerk publiceert deze gegevens in haar maatschappelijk jaarverslag. Het maatschappelijk jaarverslag en overige publicaties van Bijzonder Jeugdwerk vindt u hier.
 (In ons jaarverslag vindt u het beloningsbeleid (CAO jeugdzorg), een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording).

Doelstelling Bijzonder Jeugdwerk

Bijzonder Jeugdwerk helpt jonge mensen (tot 27 jaar) en hun omgeving bij complexe ontwikkel- en gedragsproblemen. Wij halen het beste uit jongeren en haken niet af als het moeilijk wordt. Met onze unieke aanpak weten we zelfs de meest ongemotiveerde jongeren zover te krijgen dat ze zich gaan inzetten voor een positieve toekomst. Dat doen we zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig.

Bijzonder Jeugdwerk in 2019 

Ontwikkelprogramma’s

Wij hebben de hulpvraag van onze cliënten genomen als leidend uitgangspunt voor de organisatie en inrichting van de zorg. Veel organisaties maken hier een andere keuze in en nemen de problematiek of type zorgaanbod als uitgangspunt. Zo kennen we binnen de geestelijke gezondheidszorg zorgpaden op basis van problematiek en binnen de jeugdzorg clusters op basis van zorgzwaarte (ambulante zorg, open residentiele zorg en gesloten zorg). Beide organisatieprincipes sluiten niet goed aan bij onze visie op ontwikkeling en behandeling. Daarom hebben wij gekozen voor ontwikkelprogramma’s op basis van de hulpvraag van de cliënt. Door middel van een doelgroep analyse van alle cliënten van Bijzonder Jeugdwerk hebben we 7 cliëntprofielen kunnen onderscheiden. 

Werkplezier

Binnen de jeugdzorg wordt veel gesproken over het thema werkdruk. Sinds de transitie jeugdzorg is de werkdruk in onze sector (en eigenlijk de hele zorgsector) gestegen. Uit onderzoek van het Fonds Collectieve Belangen (FCB) blijkt dat zowel werknemers als werkgevers een verhoogde werkdruk ervaren. Oorzaken die genoemd worden zijn: hogere administratieve last, toegenomen complexiteit van casuïstiek en diverse (extra) taken. In de CAO zijn afspraken gemaakt over werkdruk en werkplezier. Binnen VIGO wordt met de Centrale Ondernemingsraad gewerkt aan beleid en een set van normen en afspraken om de werkdruk aan te pakken en het werkplezier te verhogen. Zij zullen de ontwikkelde tools vanuit het FCB daarvoor benutten.

Binnen BJ komt werkplezier en vitaliteit hoog op de agenda. We willen met elkaar investeren dat alle medewerkers in goede gezondheid hun werk kunnen doen, met veel energie en in de juiste balans. Voor nu en in de toekomst.

Naam instelling
Stichting Bijzonder Jeugdwerk
RSIN (voorheen fiscaal nummer)
808532789
Postadres:
Postbus 161

5750 AD Deurne

Bezoekadres:
Meester de Jonghlaan 4
5753 RR Deurne
0493-312589
info@bj.nl
Directeur Bijzonder Jeugdwerk: Hub Bloebaum

Bijzonder Jeugdwerk is onderdeel van VIGO

Bestuurders: Jolande Tijhuis, Hans Hendrikx
Hoofdkantoor: Zetten
Aantal medewerkers: 3000
Meer informatie: www.vigo-groep.nl

 

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506