Corona virus (COVID-19)

Update corona

Update 26 juni 2021

Kinderen, jongeren en gezinnen kunnen altijd een beroep op ons doen voor hulp. Ook tijdens corona. Wij zullen bekijken wat de best passende zorg voor dat moment is. Er is dus geen zorgstop.

Bijzonder Jeugdwerk houdt de richtlijnen van het RIVM aan en wij passen onze maatregelen hierop aan. De versoepelingen die op 26 juni zijn ingegaan, geven ons gelukkig ook weer meer ruimte. Hieronder een beknopt overzicht wat weer kan en waar we nog voorzichtig zijn:

 • Bezoek aan jongeren en verlof van jongeren is weer toegestaan, aan de geldende maatregelen en voorwaarden moet nog wel worden voldaan.
 • We houden wel nog steeds 1,5 meter afstand. Jongeren van 12 jaar en jonger hoeven geen afstand te houden.
 • Iedereen mag weer sporten. Hier geldt geen 1,5 meter afstand maatregel
 • Jongeren met klachten gaan in quarantaine.
 • Positief geteste jongeren gaan in isolatie
 • Nieuwe jongeren doen een zelftest. Hebben ze klachten dan doen ze een PCR-test.
 • Mondkapjes op de groepen zijn niet meer verplicht.
 • Afspraken met cliënten doen we nog steeds digitaal, tenzij een huisbezoek noodzakelijk is.

De volledige maatregelen per situatie vind je hieronder:

Verlof van jongeren

Er zijn geen beperkingen voor verlof. Jongeren kunnen hun netwerk/ouders blijven bezoeken. Als jongeren naar hun netwerk gaan gelden nog steeds onderstaande voorwaarden:

 • Voor het vertrek:
  – Zowel jongeren als de mensen op de plek waar ze naartoe gaan zijn klachtenvrij.
  – Jeugdzorgwerkers maken afspraken met jongeren en netwerk dat wij verwachten dat zij zich aan
  de richtlijnen houden.
 • Bij het vertrek:
  – Jongeren kunnen reizen met openbaar vervoer met in achtneming van de geldende maatregelen. – Netwerk/ jongeren zorgen zelf voor mondkapjes.
 • Tijdens het verlof:
  Mocht de jongere blijken koorts of andere corona-gerelateerde klachten te hebben, maakt de gedragswetenschapper een afweging waar de jongere de komende dagen zal verblijven in afwachting van de PCR-testuitslag. Dit in overleg met de groep, verwijzer en het netwerk.
 • Bij terugkomst van verlof:
  – Jongeren ontsmetten op deze locatie de handen. Er is ontsmettingsmateriaal ter plekke aanwezig. – We verifiëren hier ook de gezondheid van de jongere.
 • Bij koorts of klachten: testen dmv een PCR-test. De gedragswetenschapper maakt een afweging waar de jongere de komende dagen zal verblijven in afwachting van de PCR-testuitslag. Dit in overleg met de groep, verwijzer en het netwerk.
 • Geen klachten/ koorts: jongere loopt door naar de groep.

Krijgen de jongeren later klachten dan gelden de volgende richtlijnen:

 • Voor jeugdigen geldt bij verschijnselen van verkoudheid, benauwdheid, koorts of plotseling verlies van smaak/reuk dat zij zich laten testen dmv een PCR-test.
 • De jongere verblijft in afwachting van de testuitslag zoveel mogelijk op zijn/haar kamer, in quarantaine, en heeft zo min mogelijk contact met anderen.
 • De jongere is in ieder geval in quarantaine tot de uitslag van de test bekend is.

​Is bij een jongere het coronavirus vastgesteld dan geldt het volgende:

 • de jongere wordt in isolatie geplaatst voor tenminste 7 dagen en tot de jongere 48 uur koortsvrij en 24 uur klachtenvrij is.
 • Verder volgen wij het advies op van de huisarts en/of GGD. Het kan per situatie verschillen welke specifieke c.q. aanvullende maatregelen er dan getroffen moeten worden.

Bezoek aan jongeren

Bezoek op de groep is toegestaan mits de maatregelen worden nageleefd. Er is, conform het RIVM-beleid, geen maximum op het aantal bezoekers per dag. Bezoek dient zich aan de maatregelen te houden en klachtenvrij te zijn.

Afstand houden en fysiek contact

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen afstand te bewaren tot anderen. Hierbij vragen we wel om rekening te houden met alle betrokkenen. Heeft een van de betrokkenen moeite met het fysieke contact en het risico op verspreiding van het virus, dan gaan we hierover in gesprek.

Jongeren vanaf 13 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot volwassenen. Mbt fysiek contact wegen we de belangen van alle betrokkenen af en maken hier duidelijke afspraken over. Fysiek contact is mogelijk, maar dit vraagt maatwerk.

Hulp thuis

Ambulant hulpverleners (ook voor zorggezinnen) verlenen zorg nog steeds zoveel mogelijk digitaal. Alleen als het noodzakelijk is, zullen zij op huisbezoek gaan.

Afspraak op onze locatie

Contact met externen vindt in principe digitaal plaats, tenzij er een reden is om het bezoek fysiek te laten plaatsvinden.

Intakes / nieuwe cliënten
Er is geen zorgstop, verwijzers & cliënten kunnen via ons aanmeldteam contact opnemen. Wanneer hulp bij ons passend is wordt er een intake gepland. Deze intake is op kantoor, hierbij houden we de RIVM richtlijnen aan en zorgen we dus voor voldoende afstand. Een intake kan alleen doorgaan als iedereen klachtenvrij is.

De contactgegevens van ons aanmeldteam staan hier.