Corona virus (COVID-19)

Meestgestelde vragen over corona

Update 12 februari 2021

De medewerkers van Bijzonder Jeugdwerk staan ook in coronatijd klaar om cliënten warme, persoonlijke en effectieve zorg te bieden. We hebben oog voor de veiligheid en gezondheid van ieder die van ons zorg ontvangt, ons bezoekt en bij ons werkt. We realiseren ons dat deze tijd voor cliënten niet makkelijk is en ook voor medewerkers is het pittig om te werken onder bijzondere omstandigheden. We waarderen ieders inzet enorm en rekenen op jullie medewerking om samen met ons de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hieronder lees je meer over de maatregelen bij BJ.

Gaat de zorg ondanks corona gewoon door?

Jazeker. Er is op dit moment geen zorgstop bij Bijzonder Jeugdwerk. Kinderen, jongeren en gezinnen kunnen te allen tijde een beroep op ons doen. Samen met de verwijzer en het gezin bekijken we wat voor jullie de best passende zorg is. We doen wat maximaal haalbaar is binnen de geldende RIVM-richtlijnen.

Ik heb een afspraak bij BJ, hoe bereid ik me voor?

 • Heb je klachten (verkoudheid, hoesten, koorts 38+, benauwdheid, geur/smaakverlies), kom dan niet naar onze locatie. Neem vooraf telefonisch contact op met degene met wie je een afspraak hebt.
 • Draag een mondkapje in onze ontvangstruimte, gangen en toiletten. Op de plek van bestemming mag het mondkapje af.
 • Ben je op bezoek bij BJ? Neem dan de richtlijnen in acht die je in het gebouw ziet hangen.
 • Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je contactpersoon bij onze organisatie of met de receptie, tel. 0493-312589.

Gaan de (ambulante) huisbezoeken nog door?

Onze ambulante hulp gaat gewoon door, maar voorlopig vooral via (beeld)bellen, mail en telefonisch. Dit is vanwege de aangescherpte RIVM-maatregelen van 14 oktober 2020. Onze ambulant hulpverleners komen tijdelijk niet op huisbezoek. Dit is om verspreiding van het virus tegen te gaan. Er zijn enkele uitzonderingen mogelijk (in overleg met de RVE-manager), bijvoorbeeld bij ambulante spoedhulp.

Gaat de begeleide omgangsregeling nog door?

Ja, de begeleide omgangsregeling wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op onze vertrouwde locaties. We vragen je de richtlijnen in acht te nemen die je in onze gebouwen ziet hangen. Neem een mondkapje mee en kom alleen als je klachtenvrij bent. Als een afspraak op locatie voor jou niet mogelijk of wenselijk is, dan kunnen we het contact voortzetten via (beeld)bellen, bijvoorbeeld met Skype of Whatsapp.

 

Is een mondkapje verplicht op de groep?

 • Medewerkers op de groepen zijn verplicht om een mondkapje te dragen tijdens hun dienst (sinds 12 oktober 2020).
 • Jongeren op de groepen mogen een mondkapje dragen, maar zijn dit niet verplicht.

Wat als iemand in de groep ziek wordt?

 • Wanneer een jongere van 13 jaar en ouder klachten heeft (verkoudheid, hoesten, koorts 38+, benauwdheid, geur/smaakverlies), dan wordt een test aangevraagd bij de GGD. We stemmen dit af met de ouders/netwerk van de jongere.
 • Een jongere onder 13 jaar hoeft niet getest te worden, behalve als het kind echt ziek wordt en de huisarts een test adviseert.
 • Tot de uitslag bekend is gaat de jongere in quarantaine en blijft zoveel mogelijk op de eigen kamer. Op afspraak mag de jongere met een medewerker in de groepsruimte of tuin komen, apart van de andere jongeren. Er is extra aandacht voor de hygiëne.
 • Bij een positieve uitslag is er overleg met diverse betrokkenen (BJ, ouders/netwerk en verwijzer). Samen wordt bekeken waar het kind het best kan verblijven en uitzieken: op de groep, thuis of elders
 • Als een positief geteste jongere op de groep blijft, worden daar de leefregels van het RIVM opgevolgd. De jongere blijft op de eigen kamer en ontvangt individuele zorg met gepaste hygiëne. Uit voorzorg gaan de andere jongeren van de groep ten minste 5 dagen in quarantaine na het laatste contact met de positief geteste jongere. Zij mogen zich vrij bewegen binnen de groep, maar gaan niet naar school. Op dag 5 worden al deze jongeren getest. Bij een negatieve uitslag van alle jongeren mogen zij zich weer vrij bewegen en ook naar school. Bij een positieve uitslag bij 1 of meerdere jongeren geldt dat dan alle jongeren op de groep moeten blijven.
 • Medewerkers met klachten mogen niet op de groep komen werken. Ze moeten zich eerst laten testen. Bij een negatieve uitslag mogen zij weer komen werken. Bij een positieve uitslag gaan ze thuis in quarantaine en volgen de leefregels van het RIVM. Op de groep wordt voor vervanging gezorgd.
 • Als er veel zieken zijn, nemen we aanvullende maatregelen om de continuïteit van zorg te blijven waarborgen. Per situatie en per cliënt maken we dan een plan voor de best passende zorg.

Wat als iemand in een zorggezin ziek wordt?  

 • Wanneer een kind/jongere of een lid van het zorggezin (13 jaar en ouder) klachten heeft
  (verkoudheid, hoesten, koorts 38+, benauwdheid of geur/smaakverlies), dan wordt een test aangevraagd bij de GGD. Dit wordt afgestemd met de ouders/netwerk van het kind.
 • Een kind/jongere onder 13 jaar hoeft niet getest te worden, behalve als het kind echt ziek wordt en de huisarts een test adviseert.
 • Is de test positief, dan volgt er overleg met diverse betrokkenen (hulpverlener BJ, ouders/netwerk, verwijzer). Samen wordt bekeken waar het kind het best kan verblijven: in het zorggezin, thuis of elders.
 • De positief geteste persoon blijft zoveel mogelijk op de eigen kamer en ontvangt individuele zorg met gepaste hygiëne. De andere bewoners van het zorggezin gaan in quarantaine. De leefregels van het RIVM worden opgevolgd.

Mag een jongere bezoek ontvangen?

Ja, een jongere die bij BJ verblijft in een groep of zorggezin mag bezoek ontvangen, mits het verlof is goedgekeurd door de gedragswetenschapper. Voor ieders veiligheid hanteren we de volgende voorwaarden bij verlof:

 • Een jongere vanaf 13 jaar mag maximaal 1 vaste bezoeker per dag ontvangen. Voor kinderen t/m 12 jaar geldt deze beperking niet.
 • Bezoek kan alleen doorgaan wanneer de jongere en de bezoekers vrij zijn van klachten (verkoudheid, hoesten, koorts 38+, benauwdheid, geur/smaakverlies). We checken dit in de voorbereiding en bij aanvang van het bezoek.
 • Het bezoek vindt plaats in een aparte ruimte of buiten.
 • De jongere, de bezoekers en de aanwezige medewerkers volgen de richtlijnen:
  • Vooraf je handen wassen en afdrogen.
  • Minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. Kinderen tot 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden. Jongeren t/m 17 jaar hoeven onderling ook geen anderhalve meter afstand tot elkaar te houden, maar wel tot volwassenen.
  • Direct huidcontact vermijden.
  • Meteen na het bezoek de locatie verlaten en z.s.m. opnieuw je handen wassen.
 • Als de betrokkenen zich niet aan de gemaakte afspraken houden, wordt het bezoek beëindigd en kunnen we besluiten om (voorlopig) geen bezoek meer toe te staan.

Mag een jongere op verlof?

Ja, een jongere die verblijft in een groep of zorggezin mag op verlof, mits het verlof is goedgekeurd door de gedragswetenschapper. Voor ieders veiligheid hanteren we de volgende voorwaarden bij verlof:

Voor het vertrek:

 • De jongere en de mensen op de verlofplek zijn klachtenvrij (geen verkoudheid, hoesten, koorts 38+, benauwdheid, geur/smaakverlies). Dit wordt vooraf gecheckt, wij meten o.a. de aanwezigheid van koorts bij de jongere.
 • De jongeren en hun netwerk houden zich aan de richtlijnen van thuis blijven, 1,5 meter afstand bewaren, geen grote groepen opzoeken en vooraf checken dat mensen met wie ze omgaan geen klachten hebben.

Bij het vertrek:

 • Als ouders/netwerk het kind ophalen, komen ze niet naar binnen.
 • Het ophalen van de jongere gebeurt op een vaste haal- en brengplek.
 • Als de jongere met het openbaar vervoer reist, worden de OV-richtlijnen gevolgd. Jongeren en/of hun netwerk zorgen zelf voor mondkapjes. Waar nodig zullen wij éénmalig een mondkapje verstrekken aan de jongere.

Tijdens het verlof:

 • Tijdens het verlof bellen we om te horen hoe het gaat met de jongere/netwerk en of het lukt om de richtlijnen na te leven.
 • We registreren waar de jongere tijdens het verlof verblijft, zodat we die gegevens paraat hebben als er bronnenonderzoek nodig is door de GGD.
 • Voor terugkomst op de groep verifiëren we of er wijzigingen zijn in de gezondheidstoestand van de jongere of een van de gezinsleden.
 • Als een van de gezinsleden positief getest is, dan volgen we de instructies van de GGD.
 • Mocht de jongere klachten hebben (verkoudheid, hoesten, koorts 38+, benauwdheid, geur/smaakverlies), dan wordt een test aangevraagd bij de GGD.
 • Is de test positief, dan volgt er overleg met diverse betrokkenen (BJ, ouders/netwerk en verwijzer). Samen wordt bekeken waar het kind het best kan verblijven en uitzieken: in de groep/zorggezin, thuis of elders.

Bij terugkomst van verlof:

 • We maken duidelijke afspraken over datum, tijdstip en plaats van terugbrengen.
 • De jongeren ontsmet op deze locatie de handen; er is ontsmettingsmateriaal ter plekke aanwezig. We meten hier ook de temperatuur van de jongere.
 • Bij klachten laten we de jongere testen.
 • Bij een positieve uitslag is er overleg met diverse betrokkenen (BJ, ouders/netwerk en verwijzer). Samen wordt bekeken waar het kind het best kan verblijven en uitzieken: bij ons, thuis of elders.