Dagprogramma op maat bij Bijzonder Jeugdwerk

Dagprogramma op maat

Op Vreekwijk in Deurne bieden we al jaren een succesvol dagprogramma voor jongeren met complexe gedragsproblemen. Cruciaal hierbij is onze goede samenwerking met vso-school de Korenaer op het terrein. Deze school biedt o.a. voortgezet speciaal onderwijs (vmbo-t) en de mbo entree-opleiding (niveau 1). De school werd uitgeroepen tot Excellente school 2015-2018.

Dagprogramma
Jongeren die op hun eigen school uitvallen vanwege hun gedragsproblemen, kunnen bij ons overdag terecht voor een individueel dagprogramma op maat, waarin kleinschalig onderwijs en talentontwikkeling, arbeidstoeleiding, vrijetijdsbesteding, training en therapie elkaar afwisselen. Het dagprogramma is nu nog vaak gekoppeld aan een 24-uurs verblijf, maar binnenkort willen we dit ook gaan bieden aan jongeren die thuis wonen, volgens het ‘School2Care’ concept.

Positieve toekomst
Het nieuwe aanbod is bedoeld voor jongeren die het risico lopen uit huis te worden geplaatst. Het dagprogramma op Vreekwijk helpt te voorkomen dat deze jongeren verder afglijden. Samen met de jongere werken we aan een positief toekomstperspectief. De samenstelling van het dagprogramma is altijd maatwerk. Het is afgeleid van het behandelplan en aangepast aan de spanningsboog van de jongere. De jongere krijgt iedere week een weekrooster op maat, waarin school, therapie, sport, ontspanning en talentontwikkeling op elkaar zijn afgestemd. Ook ’s avonds mee-eten is mogelijk. Overnachten doet de jongere gewoon thuis als dat kan. De ouders worden ondersteund om hierover goede afspraken te maken met hun zoon of dochter. Het dagprogramma is straks toegankelijk voor jongeren uit Brabant en Limburg en heeft als doel uithuisplaatsing te voorkomen. Er is een indicatie van de gemeente nodig. Vreekwijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Review van een moeder (in de pilotfase):
Hoe onze zoon de motivatie heeft gevonden, weten we nog steeds niet, maar het is hier wel gelukt. We zien dat hij zich de afgelopen tijd sterk heeft ontwikkeld. Ook thuis merken we het verschil. Hij is uit zijn schulp gekropen en neemt veel meer initiatief. Hij heeft bijvoorbeeld uit zichzelf een leerbedrijf benaderd om stage te lopen.” 

Wat levert een dagprogramma op?