Dagprogramma op maat: een mix van talentontwikkeling en behandeling

Bijzonder Jeugdwerk biedt op Vreekwijk in Deurne al jaren een succesvol dagprogramma voor jongeren met complexe gedragsproblemen. Dit integrale dagprogramma is nu meestal gekoppeld aan een 24-uurs verblijf, maar in de nabije toekomst willen we dit ook gaan bieden aan jongeren die thuis wonen.

Beter toekomstperspectief
Jongeren die bij ons verblijven, volgen nu een individueel programma van 8.00 tot 20.00 uur, dat bestaat uit een mix van talentontwikkeling en behandeling in een aangepast pedagogisch klimaat. We combineren hierin modules van onderwijs, therapie, training en vrijetijdsbesteding. Ook als het verblijf wordt afgebouwd en de jongeren weer vaker thuis overnachten, dan blijven ze meestal overdag naar Deurne komen voor het dagprogramma. Cruciaal hierin is onze goede samenwerking met de school op Vreekwijk, vso de Korenaer (Excellente school 2015-2017). We zien daardoor een toename van het aantal jongeren dat op Vreekwijk een diploma of certificaat behaalt. Op kleinere schaal ontvangen we ook thuiswonende jongeren die overdag voor deelmodules naar Vreekwijk komen, zoals een onderwijstraject op school of dagbesteding op ons agrarisch zorgbedrijf.

Uithuisplaatsing voorkomen
Op dit moment onderzoeken wij met vso-school de Korenaer hoe we het dagprogramma straks integraal aan thuiswonende jongeren kunnen aanbieden. Ons doel is de vastgelopen ontwikkeling van deze jongeren weer op gang te brengen, waardoor een uithuisplaatsing niet meer nodig is. Een thuiswonende jongere kan straks in principe 5 dagen per week van 08.00 tot 20.00 uur deelnemen aan het dagprogramma (of minder uren, afhankelijk van de behoefte). Dat is altijd maatwerk, gericht op de specifieke ontwikkelvraag en leerstijl van een jongere. We laten jongeren in kleine stappen successen behalen waardoor ze weer gemotiveerd raken om aan hun toekomst te werken.

Voor Brabant en Limburg
Het dagprogramma is afgeleid van het behandelplan en aangepast aan de spanningsboog van de jongere. De jongere krijgt van tevoren een weekrooster op maat, waarin school, therapie, sport, ontspanning en talentontwikkeling elkaar afwisselen. Ook ’s avonds mee-eten is mogelijk. Overnachten doet de jongere gewoon thuis. De ouders worden ondersteund om hierover goede afspraken te maken met hun zoon of dochter. Het dagprogramma is straks toegankelijk voor jongeren uit Brabant en Limburg (met gemeentelijke indicatie). Ons terrein in Deurne is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Review van een moeder (in de pilotfase):
Hoe onze zoon de motivatie heeft gevonden, weten we nog steeds niet, maar het is hier wel gelukt. We zien dat hij zich de afgelopen tijd sterk heeft ontwikkeld. Ook thuis merken we het verschil. Hij is uit zijn schulp gekropen en neemt veel meer initiatief. Hij heeft bijvoorbeeld uit zichzelf een leerbedrijf benaderd om stage te lopen.”

Wat levert een dagprogramma op?

Advies nodig?
Neem contact op met de coördinator aanmeldingen, tel. 0493 – 327506.
Of mail je vraag naar aanmelding@bj.nl

 

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506