"“Er wordt echt naar ons geluisterd”"

- Pim en Maud (jongerenraad)

In de cliëntenraad laten niet alleen volwassenen hun stem horen. Ook de jongeren hebben een stem in de jongerenraad. Een vijftal enthousiaste jongeren komen maandelijks met een begeleider bij elkaar om te bespreken wat goed gaat en vooral ook wat beter kan. Elke jongeren heeft wel een eigen reden om deel te nemen aan de jongerenraad. Zo zet Pim zich vooral in voor een vloeiende overgang van 18- naar 18+ en vindt Maud* de sfeer op de groep heel belangrijk. Gezamenlijk maakt de jongerenraad zich sterk voor een goede en veilige omgeving.

Iets betekenen voor andere jongeren
Pim woont sinds zes maanden zelfstandig en heeft een baan. Toch blijft hij bij de cliëntenraad. Pim: “Ik heb zelf ervaren waar je overal tegenaan loopt als je 18 wordt en ineens van 24/7 jeugdzorg er helemaal alleen voor staat. Ik wil er in de cliëntenraad aan bijdragen dat het bij andere jongeren beter verloopt.”  Hij vindt het belangrijk dat jongeren al leren om bijvoorbeeld te koken en om te gaan met financiën voordat ze 18 zijn. Er is nu een ‘clubje’ waar jongeren zich kunnen inschrijven om deze zaken te leren. Pim heeft hier veel tijd en energie ingestoken aan de ontwikkeling van dit ‘clubje’ en is blij dat hij hierin iets heeft kunnen betekenen. “Zelf heb ik dit allemaal door trial and error geleerd.”

Meepraten en meedenken
Maud verblijft sinds 1,5 jaar bij Pactum, doet een opleiding bij de Korenaer in het restaurant en is sinds twee maanden lid van de jongerenraad. “Bij de Soos hoorde ik dat ze iemand zochten voor de jongerenraad. Dat wilde ik wel,” geeft Maud aan. Maud vindt het belangrijk dat het er op de groep wel een beetje huiselijk en gezellig voelt. “Het is fijn dat we dan ook mogen meedenken over hoe we het dan zouden willen hebben. Daarnaast heeft ze aangegeven dat jongeren alle benodigde spullen, zoals een wekker en nachtkastje, op hun kamer moeten hebben. Daar zijn ze nu mee bezig. “Bij de jongerenraad kunnen we eigenlijk alles zeggen wat we willen zeggen. Ook hebben we af en toe een gesprek met de managers van Pactum. Samen hebben we opgeschreven wat we willen verbeteren. Na de zomer gaan we opnieuw in gesprek.”

Al veel gebeurd
Verbeterpunten blijven er altijd, maar Pim geeft aan dat er op verzoek van de jongerenraad toch al veel is gebeurd. Hij geeft aan dat de wifi voor jongeren is verbeterd en dat er in coronatijd voor de jongeren meer spellen, games en tijdschriften op de groepen kwamen, zodat jongeren meer te doen hadden als ze in quarantaine moesten. Ook zijn meer activiteiten, zoals de familiedag – al vindt Maud dat er nog wel meer activiteiten mogen komen. Op de vraag wat ze nog graag verder willen verbeteren hebben Pim en Maud nog wel ideeën. Maud: “Ik wil graag dat de behandelcoördinatoren meer contact hebben met de jongeren. Zij nemen vaak beslissingen, maar kennen de jongeren eigenlijk niet”. Pim wil de veiligheid voor de jongeren vergroten. “Een tijd geleden is er een incident geweest, toen was iedereen wel bang”, legt Pim uit. “Nu is het al wel beter. Er komt ook een proef met camera’s die op de weg gericht staan. Het terrein is voor iedereen toegankelijk. Met de camera’s staat het straks op beeld als er vage dingen gebeuren. Als dat goed werkt, komen er meer.”

Leerzaam
Zowel Pim als Maud geven aan dat de jongerenraad leuk en leerzaam is. Maud: “Er wordt echt naar je geluisterd en er wordt ook actie ondernomen om dingen te verbeteren.” Pim geeft aan dat hij er ook zelf sterker van is geworden. “Door de jongerenraad heb ik ook geleerd om beter over mijn verleden te kunnen praten.” Net als Pim wil ook Maud, als ze binnenkort weggaat bij Pactum, zich blijven inzetten voor de jongerenraad. Beiden geven aan dat je het niet alleen doet voor de jongeren bij Pactum, maar voor de jongeren in heel Nederland. Maud: “Een paar weken geleden hadden we een landelijke bijeenkomst van het JeugdWelzijnsberaad en konden we over veel onderwerpen meepraten. Dat was heel interessant en hier kwam ik tot de ontdekking dat wij het als jongerenraad van Pactum best goed doen.”

Wil je ook jouw stem laten horen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Lees hier meer info over de cliëntenraad en hoe je je kunt aanmelden.