"“Je wil als ouder gehoord worden”"

- Anna (moeder en lid cliëntenraad)

Geen enkele ouder wil dat haar of zijn kind uithuisgeplaatst wordt. Als de situatie dan zodanig wordt dat er geen andere oplossing is, dan is dat ingrijpend voor het hele gezin. “Je wil dan niet alleen het beste voor jouw kind, je wil als ouder ook gehoord worden”, geeft Anna, ouder en lid van de cliëntenraad, aan. “Dat is ook de reden dat ik bij de cliëntenraad ben gegaan.”

Het verschil maken
Anna hoorde van het bestaan van de cliëntenraad toen haar dochter in de jongerenraad zat. “Ik wil graag het verschil maken door mee te praten en mee te denken en om die zaken te veranderen waar ik zelf tegenaan loop. Dus ik had eigenlijk geen bedenktijd nodig en heb me meteen aangemeld.” En daar heeft ze nog steeds geen spijt van. “We kunnen in de cliëntenraad constructief meedenken met de organisatie en voelen ons serieus genomen. Zaken vragen wel vaak een lange adem. Veranderingen kosten nu eenmaal tijd, maar in de ontwikkelplannen die op tafel liggen zijn veel van onze onderwerpen meegenomen.”

Een brede kijk
Een belangrijk onderwerp voor haar is de samenwerking tussen ouders een begeleiding. Hiervoor zet zij zich actief in. “Ik wil betrokken blijven bij de ontwikkeling van mijn dochter. Nauwe contacten en samenwerking met de begeleiding tijdens het verblijf zijn voor mij belangrijke factoren. Niet alleen om te weten hoe het gaat op de groep, maar ook om straks weer als gezin samen verder te kunnen als een kind weer thuiskomt.” Een logisch gevolg is dan ook dat je positieve ontwikkelingen van je kind meekrijgt. Anna: “Nu krijg je vaak alleen bericht als er iets vervelends gebeurd is.” De cliëntenraad kijkt ook verder dan alleen de belangen van de gezinnen. Zo is Anna van mening dat een grotere ouderbetrokkenheid zal zorgen voor een verlaging van de werkdruk bij de begeleiders. “Daarnaast vind ik ook dat begeleiders minder administratieve taken zouden moeten hebben. Ook dat zorgt voor een lagere werkdruk en voor meer tijd met de jongeren.”

Herkenning
“In de cliëntenraad zitten ouders die in dezelfde situatie zitten. Je begrijpt elkaar en vindt er ook een stuk herkenning. Op dit moment zoeken we elkaar niet buiten de cliëntenraad op voor advies of om ervaringen te delen, maar die mogelijkheid is er wel. Dus ook dat is een reden om je aan te sluiten bij de cliëntenraad. Ik hoop snel een paar nieuwe leden te ontmoeten.”

Wil je ook jouw stem laten horen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Lees hier meer info over de cliëntenraad en hoe je je kunt aanmelden.