"Jongeren houden van onze manier van werken. Ze kunnen binnenlopen en meteen hun verhaal kwijt."

- Geert (JIP en Hulp na detentie)

Helmondse voorzieningen voor oudere jeugd

De gemeente Helmond besteedt veel aandacht aan de oudere risicojeugd van 17 tot 27 jaar. Bijzonder Jeugdwerk biedt een aantal goede voorzieningen in de stad: het Jongeren Inloop Punt (JIP) waar praktische problemen van jongeren worden opgelost; de straatcoaches die contact leggen met jongeren op straat en de jobcoaches die jongeren begeleiden naar werk. “Wij kennen de doelgroep als geen ander”, zegt Geert Smetsers van het JIP. “Onze aanpak is laagdrempelig en oplossingsgericht. Jongeren voelen dat. Alles staat in het teken van hun perspectief.”

Jongeren Inloop Punt

Wekelijks stappen er vele 17-plussers binnen bij het Jongeren Inloop Punt (JIP) aan de Molenstraat. Met praktische vragen. Om even stoom af te blazen. Voor een bak koffie. Of omdat ze in een flinke crisis zitten. Bij het JIP worden jaarlijks zo’n 200 jong-volwassenen begeleid in een individueel traject. Het zijn geen doorsnee problemen waarmee ze aankloppen: dakloos, schulden, verslaafd, ongewenst zwanger, detentie, sociaal isolement, conflicten, psychische klachten. Bij het JIP is het allemaal aan de orde van de dag. Door de combinatie van problemen kunnen ze vaak nergens anders terecht.

Moeilijke doelgroep

Geert Smetsers licht toe: “De jongeren die bij ons aankloppen, passen niet goed binnen de bestaande systemen. De reguliere hulpverlening weet er vaak geen raad mee. Ze komen uit gezinnen met ernstige problemen, hebben veel tegenslagen gehad en al heel wat hulpverleners versleten. Dat maakt ze wantrouwend naar instanties. Vaak hebben ze moeite te voldoen aan hetgeen van hen wordt verwacht. Ze komen niet opdagen op afspraken, zijn makkelijk uit het veld geslagen of hebben een kort lontje.”

Informeel en relaxed

Bij het JIP is dat allemaal geen probleem, daar begrijpen ze de doelgroep. “Jongeren houden van onze manier van werken. Het is hier heel informeel en relaxed. We hebben geen balie waar je een afspraak moet maken en een week later pas mag terugkomen. Ze kunnen hier meteen hun verhaal kwijt. We nemen de tijd om naar ze te luisteren, een bak koffie erbij. En als het nodig is, pakken we direct de telefoon om dingen te regelen. Zelfs moeilijk bereikbare doelgroepen, zoals Nederlands-Marokkaanse jongeren, weten het JIP te vinden. “Ze worden vaak meegenomen door een straatcoach van BJ. Dat zijn onze ervaringsdeskundigen op straat, die weten hoe ze deze doelgroep moeten motiveren om hun problemen bespreekbaar te maken.”

Tot ze het zelf kunnen

In het begin van een traject is de begeleiding van het JIP intensief. Daarna wordt de frequentie afgebouwd en gaat de jongere steeds meer zelf doen. De meeste problemen worden in enkele maanden tot een jaar getackeld: inkomen, huisvesting, administratie, schulden aflossen, afkicken, werk. “In het begin doen we alles samen: instanties bezoeken, formulieren invullen enzovoort. We nemen ze aan de hand, net zo lang tot ze het zelf kunnen.” Want als je deze doelgroep te snel loslaat, gaat het mis, weet Smetsers uit ervaring. Het netwerk van het JIP is groot. Hulp is snel geregeld door de korte lijnen met de ggz, het Veiligheidshuis, de Wmo-consulenten, MEE of de verslavingszorg. De medewerkers zitten in allerlei lokale overleggen, waardoor ze goed op de hoogte zijn.

Werk en dagbesteding

De resultaat van de ‘bemoeizorg’ van Bijzonder Jeugdwerk zijn goed te noemen. “Soms zien we een jongere terug bij het JIP, als het even wat minder gaat. De deur staat altijd voor ze open. Maar er zijn ook genoeg jongeren die trots komen vertellen hoe goed het met ze gaat.”
Werk en dagbesteding voor 17-27 jarigen, dat zijn de speerpunten van het Helmondse team. “Het is belangrijk dat deze jongeren gewoon kunnen participeren in de maatschappij, op hun eigen niveau. Daarom hebben we twee jobcoaches aangetrokken die jongeren begeleiden naar werk. Ook zijn we bezig om een eigen dagbesteding te creëren voor een aantal jongeren. Perspectief en kansen, daar draait het om.”

Deze oplossingen horen bij mijn traject