"De Quick Scan is een positief middel, als je twijfelt welke kant het op moet"

- Hélène Kamphuis (CJG Deurne)

Opvoederondersteuner Hélène Kamphuis werkt in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Deurne. Ze spreekt veel ouders en kinderen met problemen. “Meestal kan ik een gezin goed adviseren of doorverwijzen, maar ik kom ook situaties tegen waarin ‘t niet duidelijk is wat een gezin nodig heeft. Je probeert eens dit, dan eens dat. Voordat je erachter bent wat écht helpt, ben je zo een hele tijd verder.”

Welke hulp is passend?
Ze noemt als voorbeeld een alleenstaande moeder die ze op bezoek kreeg vanwege de gedragsproblemen van haar 12-jarige zoon. De jongen was al een paar keer met politie in aanraking geweest en ook op school ging het slecht. In groep 4 was ADHD bij hem gediagnosticeerd, hij kreeg toen een vaardigheidstraining bij de ggz, maar verder waren er geen hulpverleners meer in beeld.
Hélène: “Na verschillende gesprekken met moeder, kind en school hadden we het gevoel dat er waarschijnlijk iets nodig was voor het kind én voor de moeder. Maar we hadden geen idee wat het meest passend zou zijn in deze situatie.”

Drempel verlagen
Van een collega hoorde Hélène over de Quick Scan van Bijzonder Jeugdwerk, een middel om binnen 2 weken de hulpvraag te verhelderen. Ze vroeg een beschikking aan en al snel ging het onderzoek van start. Er werden gesprekken gevoerd met moeder en zoon, zowel individueel als gezamenlijk. Daaruit bleek dat het verleden van moeder mede van invloed was op het gedrag van haar zoon. “Bijzonder Jeugdwerk adviseerde ons om contextuele therapie in te zetten voor moeder en PMT voor haar zoon. En daarna nog enkele sessies met moeder en zoon gezamenlijk.”

Positieve veranderingen
Hoe ging het verder? “Voor moeder was het niet makkelijk te accepteren dat zij een aandeel had in het probleem”, vertelt Hélène. “Sowieso vond ze therapie iets heel engs. Gelukkig wist de therapeut die bij de Quick Scan betrokken was, haar goed over die drempel te helpen. De therapie voor moeder kon snel van start gaan, die voor haar zoon iets later. Zelf heb ik een Match Mentor voor de jongen geregeld. Dat is een vrijwilliger, meestal een student, die kinderen helpt om huiswerk te plannen, te gaan sporten en structuur aan te brengen. Na een paar weken liet de school al weten dat ze positieve veranderingen zagen in het gedrag van de jongen.”

Niet de laatste keer
Voor Hélène was dit de eerste kennismaking met de Quick Scan en waarschijnlijk niet de laatste keer. “Ik ben blij dat dit bestaat. De Quick Scan is een heel positief middel als je niet weet welke kant het op moet. Zowel het gezin als ikzelf waren heel tevreden over de snelheid, de betrokkenheid en professionele aanpak. ”

Deze oplossingen horen bij mijn traject