"Stage lopen bij het Jongerenopbouwwerk in Helmond"

- Erwin Deddens (Stagiair)

Toen ik in de zomer van 2016 solliciteerde op een stage bij Bijzonder Jeugdwerk wist ik niet wat ik moest verwachten. Bij “bijzondere jeugd” dacht ik aan bijzondere hulpverlening, bijvoorbeeld met jongeren die veel problemen hebben of die om een andere reden speciale hulp nodig hebben.

In Helmond blijkt Bijzonder Jeugdwerk echter een hele andere tak van sport uit te oefenen. Tijdens mijn sollicitatiegesprek werd duidelijk dat Bijzonder Jeugdwerk een team in Helmond heeft dat erop uit gaat: de straat op, om in contact te komen met jongeren en buurtbewoners in de wijk. Dit team heet het Jongerenopbouwwerk (JOW). Het doel: de leefbaarheid in de wijk verbeteren en overlast voorkomen. Het andere deel van het team is het Jongereninlooppunt (JIP), die jongeren tot 27 jaar begeleiden op allerlei leefgebieden. Het JOW en het JIP hebben raakvlakken wat betreft de doelgroep. Ik ben bij beide teams betrokken. Daardoor werk ik veel samen met Marlies van den Reek, die zowel met het JIP als met het JOW werkt.

Tijdens mijn stage heb ik veel ervaringen opgedaan. Veel positieve ervaringen, zoals jongeren die graag iets willen organiseren voor de wijk waarin ze wonen en buurtbewoners die samenkomen om te brainstormen over een nieuwe plek voor de jeugd in de wijk. Ook heb ik mijn collega Marlies van den Reek geholpen bij het organiseren van verschillende activiteiten, bijvoorbeeld de praktische zaken voor een nachtvoetbalactiviteit die plaatsvindt tijdens de Ramadan. Dit project werd georganiseerd samen met de Jongerenopbouwwerkers uit de binnenstad.
Natuurlijk heeft het werk ook mindere kanten: bijvoorbeeld buurtbewoners die problemen hebben met jongeren en natuurlijk geldt dat ook andersom.

Het Jongerenopbouwwerk gelooft dat verbinding tussen mensen in de wijk een hoop problemen kan oplossen en voorkomen. Buurtbewoners begrijpen jongeren soms niet zo goed, en andersom houden jongeren niet altijd rekening met buurtbewoners. Daarom organiseert Bijzonder Jeugdwerk een groot project in Helmond om jongeren en buurtbewoners met elkaar te verbinden, door middel van workshops en activiteiten. Dit project, “We Are Neighbours”, is met succes eerder georganiseerd in Helmond. Tijdens dit project proberen we de deelnemers actief mee te laten denken over de inhoud van dit project.

Lees hier meer over stage lopen bij Bijzonder Jeugdwerk

Links Erwin Deddens, rechts Marlies van den Reek

Deze oplossingen horen bij mijn traject