"Het lijkt of deze jongeren niet gemotiveerd zijn, maar ze hebben vooral veel begeleiding en sturing nodig, op heel veel terreinen."

- Minou (Trajectbegeleider)

Trajecten voor 17-27 jarigen in Venlo

“In Venlo bieden we mooie, aansluitende trajecten voor 17-plussers”, zegt ambulant hulpverlener Minou van der Sterren. “Het gaat dan met name om jongeren die vastlopen op meerdere leefgebieden. De lichte, enkelvoudige casussen gaan naar de uitvoeringsteams en wij begeleiden vooral de jongeren die complexere problemen hebben.”

Motivatie

Ze legt uit: “Dan moet je denken aan jongeren die niet in staat zijn om werk te vinden, die nauwelijks een netwerk hebben, die moeite hebben om de post te begrijpen en hun financiën slecht op orde hebben. Vaak is er sprake van psychiatrische problemen of een laag IQ. Voor de uitvoeringsteams zijn dit de lastigste casussen, want veel van deze jongeren komen niet opdagen, houden zich niet aan afspraken. Het lijkt of ze niet gemotiveerd zijn, maar ze hebben vooral veel begeleiding en sturing nodig, op heel veel terreinen. Dat kunnen wij bieden.”

Zelfstandig functioneren

In Venlo en omgeving heeft BJ/De Sluis een aantal goede voorzieningen opgezet voor de doelgroep. De 17 tot 27-jarigen worden gecoacht om hun problemen op te lossen en geleidelijk toe te groeien naar zelfstandigheid. “Voor de meest kwetsbare groep hebben we beschermd wonen aan de Hogeweg, gevolgd door een nazorg-traject met ambulante begeleiding en uiteindelijk geheel zelfstandig wonen in een eigen appartement. Zo bouwen we de zorg steeds verder af, tot ze zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.”

Perspectief

Minou begeleidt jongeren vooral ambulant. “De meeste van hen hebben een eigen woning of wonen nog bij hun ouders. Als ik in beeld kom, zijn de problemen vaak al flink uit de hand gelopen. Verslaving, schulden, werkeloosheid… veel jongeren schamen zich dat ze er zelf niet uitkomen.” Minou en haar collega’s helpen hen om de draad weer op te pakken en een goed perspectief te krijgen op het gebied van werk, wonen, financiën, contacten, vrije tijd en gezondheid.

Transparant

Ze vertelt over de Venlose aanpak: “We vinden het belangrijk dat jongeren hun eigen keuzes  maken en daarover leren nadenken. Jongeren hebben soms de neiging om anderen de schuld te geven van dingen die fout gaan. We leren hen om zelf de verantwoordelijkheid te nemen. Ik probeer zo transparant mogelijk te zijn en zal nooit iets regelen achter de rug van een cliënt om. Het is hún leven. Wel doen we veel dingen samen, vooral in het begin. Ik ga mee naar afspraken die ze spannend vinden, leer ze hun papieren ordenen en motiveer ze om te gaan solliciteren. Ook gaan we samen op zoek naar mensen in het netwerk, die iets voor hen kunnen betekenen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Een buurman of tante wil misschien wel helpen bij de administratie, maar schrikt uiteindelijk terug voor de verslaving en de psychiatrische problemen. En sommige jongeren hebben gewoon echt geen netwerk. Als een jongere wil, betrek ik ook de ouders erbij. Steun van ouders kan zo waardevol zijn, zelfs nog op deze leeftijd.”

Samenwerking

Het Venlose team zet sterk in op samenwerking met netwerkpartners. “We hebben korte lijnen met de gemeente, het Werkplein, jobcoaches, dagbesteding, verslavingszorg en ggz, maar ook intern met de diagnostici, therapeuten en het PEL-team van BJ. Zo kunnen we sneller resultaten boeken. De dienstverlening aan de 17-plusser willen we in de toekomst verder uitbreiden. We willen bijvoorbeeld een aantal woningen gaan huren, in samenwerking met een lokale woonstichting. Die woningen zijn bestemd voor jongeren van de Hogeweg, die toe zijn aan een volgende stap. Ze kunnen hier oefenen met zelfstandig wonen, krijgen begeleiding op afstand en kunnen waar nodig terugvallen op de beschermde woongroep. Ook zijn we begonnen met een Inlooppunt aan de Koninginnesingel in Venlo, waar jongeren makkelijk kunnen binnenlopen met vragen en hun verhaal kwijt kunnen.”

Deze oplossingen horen bij mijn traject