"Jongeren die na hun 17e buiten de Jeugdwet vallen, zijn vaak nog lang niet klaar om op eigen benen te staan."

- Franklin (Pedagogisch medewerker)

Beschermd wonen voor jong-volwassenen in Venlo

Op de Hogeweg 28 in Venlo (inmiddels verhuisd naar de Dr Blumenkampstraat 9 in Venlo) wordt 24-uurs woonbegeleiding geboden aan jonge mensen op weg naar zelfredzaamheid. De bewoners van de Hogeweg zijn allemaal jong-volwassenen tussen de 17 en 27 jaar. “De meeste van hen hebben een jeugdzorg-verleden”, vertelt pedagogisch medewerker Franklin Stakenborg. “Ze vallen op hun 18e buiten de Jeugdwet, maar zijn dan nog lang niet klaar om op eigen benen te staan.” Uit onderzoek blijkt dat deze doelgroep een verhoogd risico heeft om af te glijden naar criminaliteit, werkloosheid, zwerfgedrag en alcohol- en drugsmisbruik. “Behalve gedragsproblemen spelen er vaak ook psychiatrische problemen. Ambulante begeleiding is dan meestal niet voldoende.”

Op eigen benen staan

Op de Hogeweg krijgen kwetsbare jongeren een traject op maat aangeboden, waardoor ze op eigen benen leren staan, zonder terug te vallen in slechte gewoonten. Ze leren hun eigen huishouden runnen, gezond leven, geldzaken beheren, een dagbesteding behouden en een woning zoeken. “Minstens zo belangrijk is dat de jongeren leren de verantwoordelijkheid over hun eigen leven op te pakken en te behouden.”

Traject in 5 fasen

Op de Hogeweg wordt gewerkt met het 5 fasen model. In Helmond wordt dit concept al jaren met succes toegepast binnen de adolescentengroepen. De cliënten bewonen een eigen kamer aan de Hogeweg en delen een gezamenlijke huiskamer. Ze leren er vaardigheden die noodzakelijk zijn om zich te kunnen redden in de maatschappij. “We beginnen met intensieve coaching en begeleiding in fase 1, op basis van de hulpvraag van de cliënt. Als het goed gaat, wordt de intensiteit van de begeleiding afgebouwd in fase 2. In fase 3 gaat de cliënt op zichzelf wonen, maar nog wel met intensieve ambulante begeleiding. In fase 4 en 5 wordt deze ondersteuning langzaam afgebouwd.”

Samenwerking

De cliënten worden veelal doorverwezen via de gemeentelijke wijkteams of via justitie. “Ook hebben we meegemaakt dat iemand hier zelf aanbelde met de boodschap: ‘Ik heb hulp nodig’.” Veel bewoners gaan naar school of hebben een baantje, andere volgen een dagbesteding. Op de Hogeweg wordt ook therapie gegeven en onderzoek gedaan door Keinder diagnostiek (dit heet nu JONGH4, diagnostiek- en behandelcentrum).  Voor cliënten met een verslaving wordt samengewerkt met de verslavingszorg van het Vincent van Gogh instituut. Voor de nazorgtrajecten wordt een nieuw concept uitgewerkt. BJ wil in woningen in Venlo gaan huren, in samenwerking met een lokale woonstichting, waar jongeren zelfstandig leren wonen, maar nog wel kunnen terugvallen op de bescherming van de groep. Dit concept heeft in Helmond zijn waarde al bewezen.

Deze oplossingen horen bij mijn traject