Kan Bijzonder Jeugdwerk ons helpen met een probleemklas?

Ja. Bijzonder Jeugdwerk kan jullie klas op verschillende manieren helpen:

Meer weten?

Neem dan contact op met de coördinator aanmeldingen van Bijzonder Jeugdwerk: 0493 – 327506. Of mail naar: aanmelding@bj.nl.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506