Blijf ik als ouder betrokken bij de zorg voor mijn kind?

Jazeker. We vinden het belangrijk dat ouders nauw betrokken blijven bij hun kind. Als hulpverleners zullen we nooit de ouderrol van jou overnemen. We houden elkaar goed op de hoogte via telefoon en persoonlijke gesprekken. Ook nodigen we ouders regelmatig uit voor gezellige bijeenkomsten op de groep, waar je andere ouders ontmoet of waar je samen de successen van je kind viert.
Ook in de praktische zorg kun je als ouder een rol hebben. Als je bepaalde zorgtaken graag zelf wilt blijven doen, zoals het halen en brengen van je kind naar sportclubs of zelf de was blijven doen, dan is dat zeker bespreekbaar (en fijn voor je kind). Onze medewerkers zijn bereikbaar via de receptie: tel. 0493 – 312589.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506