Wat kan een cliënt verwachten tussen start en nazorg?

De route die een cliënt doorloopt, bestaat uit de volgende stappen:

 • stap 1 Intake
  Een gesprek waarin duidelijk wordt wat de problemen en wensen zijn. Het kind, de ouders/verzorgers en onze behandelcoördinator zijn hierbij aanwezig. De verwijzer krijgt achteraf een terugkoppeling van het gesprek.
 • stap 2 Diagnostiek
  Soms is aanvullend onderzoek nodig om te bepalen welke hulp nodig is.
 • stap 3 Plan
  Samen maken we een Toekomstplan voor het kind en het gezin. Daarin staat aan welke doelen we gaan werken. Op het gebied van school, werk, vrije tijd, sociale contacten, gezondheid en wonen.
 • stap 4 Traject op maat
  Ieder kind of jongere ontvangt bij ons een hulptraject op maat. Dat traject staat 100% in het teken van de doelen die jullie willen bereiken.
 • stap 5 Evaluatie
  Tussentijds en na afloop bekijken we of de hulp effect heeft gehad. Waar nodig, zullen we de plannen tussendoor bijstellen.
 • stap 6 Nazorg
  Sommige gezinnen kunnen op eigen kracht verder, andere hebben na afloop nog begeleiding nodig. Bijvoorbeeld van ons of van een andere instelling. Wij zorgen altijd dat de nazorg goed geregeld is.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506