Gaat het kind naar school?

Ja, meestal wel. De kinderen gaan vaak naar een school in de buurt van het zorggezin. Als een kind/jongere niet naar school kan, dan zoeken we samen naar een andere vorm van dagbesteding. Sommige jongeren kunnen bijvoorbeeld aan de slag bij een zorggezin dat een eigen bedrijf aan huis heeft. Ook is het mogelijk dat we een dagbesteding zoeken in de buurt.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506