Hoe kunnen we onze docenten ‘streetwise’ maken?

Bijzonder Jeugdwerk verzorgt maatwerk workshops en trainingen voor docenten. Daarin wordt docenten o.a. geleerd om te gaan met diverse culturele achtergronden, de straatcultuur en specifieke gedragsproblemen bij jongeren. Meer weten? Neem dan contact op met de coördinator aanmeldingen van Bijzonder Jeugdwerk: 0493 – 327506. Of mail naar: aanmelding@bj.nl.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506