Hoe worden we als zorggezin begeleid?

We werken met een klein team van zeer ervaren hulpverleners. Zowel het zorggezin als het kind krijgen professionele ondersteuning van een hulpverlener van Bijzonder Jeugdwerk. Een hulpverlener is altijd gekoppeld aan een kind. Vang je meer kinderen op, dan is het mogelijk dat je meerdere hulpverleners ontmoet. De hulpverlener zal jullie minimaal 1 keer per week bezoeken en vaker als dat nodig is. Daarnaast is de hulpverlener dag en nacht telefonisch of via Whats App bereikbaar.
Ook word je regelmatig uitgenodigd voor onze netwerkbijeenkomsten. Daarin bespreken we herkenbare thema’s en kun je ervaringen uitwisselen met andere zorggezinnen. We geven ook workshops waarin je nader kunt kennismaken met onze methoden. Voor de eigen kinderen van zorggezinnen organiseren we een “Brusjes”-dag; samen ervaringen uitwisselen en andere kinderen die zorggezin zijn ontmoeten tijdens leuke activiteiten. Tot slot is er een nieuwsbrief, speciaal voor zorggezinnen.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506