Is er een wachtlijst?

Bijzonder Jeugdwerk streeft naar korte wachttijden. Wil je weten of er een wachtlijst is voor een bepaalde hulpvorm? Neem dan contact op met de coördinator aanmeldingen van Bijzonder Jeugdwerk: 0493 – 327506. Of mail naar: aanmelding@bj.nl.
Mocht er een wachtlijst zijn, dan bekijken we samen of er een goed alternatief is voor de gewenste zorg of dat we gedurende de wachttijd alvast aan de slag kunnen.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506