Wat is de kwaliteit van de hulp?

Bijzonder Jeugdwerk werkt met evidence based methodieken (zie Nederlands Jeugdinstituut).
Onze organisatie beschikt over het HKZ-certificaten voor Jeugdzorg en JeugdzorgPlus en het HKZ-keurmerk voor cliëntveiligheid.

Indicatoren voor kwaliteit

Bijzonder Jeugdwerk beoordeelt continu de kwaliteit van het primaire proces. We meten daarbij drie belangrijke indicatoren: de tevredenheid van cliënten, de doelrealisatie en de reden voor beëindiging hulp. Daarnaast wordt periodiek de zogeheten Veiligheidsbarometer ingezet en worden incidenten en klachten geregistreerd.

Kwaliteitssysteem

Aan de hand van het INK managementmodel maken we onze plannen transparant en leggen we verantwoording af. Ons kwaliteitssysteem kent interne en externe audits. Deze maken onderdeel uit van de HKZ-certificatietrajecten (voor de geïndiceerde jeugdzorg, JeugdzorgPlus en lokale activiteiten), Inspectiebezoeken voor Zorg & Onderwijs en de accountantscontroles.
Meer informatie vind je in onze jaarverslagen.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506