Krijg ik zakgeld of kleedgeld?

Je krijgt zakgeld en kleedgeld van je ouders/verzorgers. Op sommige groepen krijg je leefgeld, dat is bedoeld voor jongeren die oefenen met zelfstandig wonen.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506