Pas ik in jullie cultuur?

Werken bij Bijzonder Jeugdwerk is geen standaard job. Het is dynamisch en verantwoordelijk werk. iedere dag is een avontuur en jongeren houden je regelmatig een spiegel voor. Het werk vraagt veel van je, als persoon. Lef, doorzettingsvermogen, humor, mensenkennis, positivisme, wijsheid. We streven we naar diversiteit in culturen, levensbeschouwing en geslacht. Als je werkt met onze doelgroep (jongeren en gezinnen met problemen) dan is levenservaring een pré. Onze cultuur is informeel.

Onze medewerkers zijn present

De medewerkers van Bijzonder Jeugdwerk werken volgens de uitgangspunten van de presentiebenadering  (prof. dr. A.J. Baart). Er zijn voor de cliënt, daadwerkelijk aansluiting vinden bij de cliënt en zijn leefwereld, vertrouwen winnen, naast de cliënt gaan staan en niet erboven, dat is kern van presentie. We zien dit als een basisvoorwaarde om écht iets te kunnen bereiken met een gezin of jongere. Het is een principe dat we niet alleen hanteren in de omgang met cliënten, maar ook in de omgang met elkaar en met onze opdrachtgevers.

Systemisch en contextueel werken

In de begeleiding van jongeren en gezinnen werken we systemisch en contextueel. Onze opvatting is dat kinderen en ouders onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een kind maakt deel uit van een (gezins- en familie)systeem dat beïnvloed wordt door de context (meerdere generaties). In onze hulpverlening maken we veel gebruik van systeeminterventies om de relaties binnen gezinnen te verbeteren.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506