Waarom gaan kinderen naar een zorggezin?

Er zijn allerlei redenen waarom kinderen en jongeren een zorggezin nodig hebben. Het kind kan bijvoorbeeld tijdelijk niet thuis te wonen of op de plek te blijven waar het op dat moment verblijft. Omdat hun eigen ouders de opvoeding niet aankunnen, worden ze tijdelijk uit huis geplaatst. Sommige kinderen hebben gedragsproblemen, andere kinderen komen vooral uit een problematische situatie. Meestal zijn het tieners, soms ook jongere kinderen. Ze zijn tussen 0 en 23 jaar oud. Soms komen ze samen met broertjes en/of zusjes. De aandacht, rust en regelmaat van een ‘gewoon‘ gezinsleven, is wat deze jongeren zo hard nodig hebben.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506