Waarom is het soms nodig dat een kind tijdelijk bij BJ gaat wonen?

In principe helpen we het gezin thuis, in de eigen woonplaats. Maar soms is het wenselijk dat een jongere tijdelijk of in deeltijd op een van onze locaties verblijft.

Bijvoorbeeld:

  • omdat de jongere een aangepaste leeromgeving nodig heeft om nieuwe vaardigheden te leren;
  • omdat de veiligheid van de jongere of de ouders/omgeving in het geding is;
  • omdat de ouders even tijd nodig hebben om op adem te komen en aan hun eigen problemen te werken. Daardoor ontstaat weer kracht om de opvoeding aan te kunnen.
  • omdat de jongere baat heeft bij een combinatie van onderwijs, behandeling en vrijetijdsbesteding, zoals we aanbieden op vakinternaat Vreekwijk in Deurne.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506