Wat houdt de screening in?

We werken met een kwetsbare groep kinderen die we uiterst zorgvuldig willen helpen. Daarom krijgen alle zorggezinnen en betrokken opvoeders een zorgvuldige screening en een intensieve begeleiding. Na de eerste aanmelding is er een gesprek bij jou thuis over je motivatie en je achtergrond. Op basis van deze informatie bespreken we of we met elkaar verder kunnen.
Van iedere opvoeder vragen we daarnaast een Verklaring Omtrent Gedrag.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506