Wat houdt een Toekomstplan in?

Voordat de hulp start, maken we samen met het gezin een Toekomstplan. Een Toekomstplan is gericht op wat het gezin wil bereiken in de toekomst. De doelen waaraan gewerkt wordt, kunnen voor ieder gezin anders zijn. Een paar voorbeelden:

  • een beter contact tussen de ouders/verzorgers en hun kind.
  • een beter contact met de mensen erom heen (de omgeving).
  • beter leren omgaan met gedrag en gedragsproblemen.
  • een schooldiploma, stage of werk dat bij de mogelijkheden van de jongere past.
  • een zinvolle vrijetijdsbesteding waaraan de jongere plezier beleeft.
  • een betere gezondheid, denk aan persoonlijke hygiëne, maar ook stoppen met blowen of drank.
  • voorbereiden op een geschikte woonplek, b.v. (begeleid) zelfstandig wonen of thuis wonen.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506