Wat is een ontwikkelprogramma?

Elke cliënt krijgt bij ons een persoonlijk ontwikkelprogramma op maat. Dat programma kan bestaan uit 1 of meer vormen van hulp (denk b.v. aan therapie of training). Het hangt af van de hulpvraag welk programma het meest geschikt zal zijn. Dat is altijd maatwerk. Onze deskundigen (multidisciplinair team) geven daarover een advies. Vervolgens wordt samen met de cliënt een passend ontwikkelprogramma gekozen.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506