Welke hulpvragen kan Bijzonder Jeugdwerk aan?

Bijzonder Jeugdwerk helpt gezinnen met kinderen/jongeren die ernstig zijn vastgelopen in hun ontwikkeling (0 tot 27 jaar). De problemen doen zich meestal voor op meerdere levensgebieden: thuis, in de opvoeding, op school, op het werk, met vrije tijd of met sociale contacten. Dikwijls gaat het om complexe gedragsproblemen, psychiatrische problematiek en vaak zijn er ook problemen in het gezin. Dat uit zich in heftige conflicten, spijbelen, voortijdig schoolverlaten, drugsgebruik, agressie, overlast, politiecontacten en zwerfgedrag. Misschien heeft een gezin al eerder hulp gehad, maar was deze ontoereikend en werd het gedrag van hun kind onbeheersbaar. Misschien weigert het kind iedere vorm van hulp. Ook dan kun je bij Bijzonder Jeugdwerk terecht. Het motiveren van jongeren is onderdeel van onze aanpak.

Wij behandelen o.a. deze problematiek:

  • gedragsproblemen (onhandelbaar, respectloos, agressief, asociaal, normoverschrijdend);
  • angst- en paniekstoornissen;
  • hechtingstoornis, adoptieproblemen;
  • contactstoornis;
  • depressie, trauma, onverwerkte rouw.
  • autisme, ADHD, ADD, Asperger, ODD, PDD-NOS.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506