Met welke problemen kan ik bij jullie terecht?

Bijzonder Jeugdwerk helpt gezinnen met kinderen/jongeren die ernstig zijn vastgelopen in hun ontwikkeling (0 tot 27 jaar). Er zijn meestal problemen thuis, in de opvoeding, op school, op het werk, met de vrije tijd of met sociale contacten. Je kind is onhandelbaar en heeft flinke gedragsproblemen. Dat uit zich bijvoorbeeld in heftige ruzies, spijbelen, drugsgebruik, agressie, overlast, politiecontacten, weglopen of zwerven. Meestal is er ook sprake van een ontwikkelingsstoornis bij het kind of problemen in het gezin.

Ook als je denkt dat niets meer helpt

Bijzonder Jeugdwerk kan jullie helpen om de problemen op te lossen. Misschien heeft jouw gezin al eerder hulp gehad, maar hielp dat onvoldoende en werd het gedrag van je kind onbeheersbaar. Misschien weigert je kind iedere vorm van hulp. Ook dan kun je bij Bijzonder Jeugdwerk terecht. Het motiveren van jongeren is onderdeel van onze aanpak.

Wij behandelen o.a. deze ontwikkelingsstoornissen

(altijd in combinatie met gedragsproblemen)

  • angst- en paniekstoornissen;
  • hechtingstoornis, adoptieproblemen;
  • contactstoornis;
  • depressie, trauma, onverwerkte rouw.
  • autisme, ADHD, ADD, Asperger, ODD, PDD-NOS.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506