Flexibel verblijf: logeren in een stimulerende leeromgeving

Soms is een gezin tijdelijk niet in staat om het kind een passend pedagogisch klimaat te bieden.  Bijvoorbeeld omdat de situatie thuis niet veilig is, omdat de ouders overbelast zijn of omdat de jongere thuis niet tot ontwikkeling kan komen. Een goed alternatief voor uithuisplaatsing is dan een flexibel verblijf. De jongere logeert een of enkele dagen per week in een stimulerende, aangepaste leeromgeving waar rust en structuur geboden wordt. Bijvoorbeeld in een zorggezin of behandelgroep van Bijzonder Jeugdwerk. De ouders krijgen ondertussen ambulante gezinsbegeleiding en de jongere krijgt een dagprogramma op maat. Steeds wordt gemonitord hoeveel overnachtingen minimaal nodig zijn om de situatie thuis te verbeteren. Naarmate het thuis beter gaat, wordt het verblijf afgebouwd en zal de jongere steeds vaker thuis gaan oefenen en slapen.

Review  van een moeder:
“Onze zoon was onhandelbaar en agressief. Hij ging niet meer naar school. Daarom heeft hij 2 nachten in de week bij een zorggezin gelogeerd. Sinds kort is hij weer volledig thuis. In het begin dacht ik steeds … ‘oh jee, wanneer gaat het los?’. Maar dat is niet gebeurd, het gaat eigenlijk verbazingwekkend goed. We hebben echt een ander kind terug. Hij is een rustige, normale puber, niet meer zo opgefokt. Zelf ik heb geleerd om consequenter te zijn in de opvoeding en hem duidelijke regels te geven. Als het toch een keer zou mislopen, dan hebben we altijd het zorggezin achter de hand. Ik hoop niet dat het nodig is, maar ik vind het wel een veilig gevoel.”

Ontdek meer over flexibel verblijf in:
een zorggezin
een behandelgroep

Advies nodig?
Neem contact op met de coördinator aanmeldingen, tel. 0493 – 327506.
Of mail je vraag naar aanmelding@bj.nl

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506