Gedragsproblemen bij kinderen en jongeren

Gedragsproblemen thuis of op school

Alle kinderen en jongeren zijn wel eens lastig. Ze luisteren slecht, worden erg boos of komen te laat thuis. Dat hoort bij het opgroeien. Maar soms zijn de problemen zó erg en duren ze zó lang dat een kind erdoor in de problemen komt. Het kind wordt bijvoorbeeld vaak de klas uitgestuurd of geschorst. Het krijgt verkeerde vrienden of komt in aanraking met de politie. Voor de omgeving (ouders/opvoeders, docenten, broers en zussen) is dat een zware belasting. Ze raken vaak uitgeput door de continue stress. Gelukkig is er iets aan te doen: het is mogelijk om gedragsproblemen te verminderen.

Wat zijn ernstige gedragsproblemen?

We spreken van ernstige gedragsproblemen als er in grote mate sprake is van:

  • dwars en opstandig gedrag (ruzie met volwassenen hebben of weigeren te luisteren);
  • prikkelbaar of driftig gedrag (boos en gepikeerd zijn of woede-uitbarstingen hebben);
  • antisociaal gedrag (vechten, liegen, spijbelen, ongevoelig zijn voor straf);
  • druk en impulsief gedrag (rusteloos zijn, bezigheden van anderen verstoren, eerst doen en dan denken).

Soorten gedragsstoornissen

Als dit gedrag heel problematisch is, langer dan een jaar aanhoudt en het een kind heel erg belemmert in naar school gaan, vrienden maken en contacten met familie, dan kan het kind de diagnose oppositionele-opstandige stoornis (ODD) of normoverschrijdend-gedragsstoornis krijgen. Een kind met de diagnose ODD is vaak heel dwars en opstandig. Een kind met de diagnose normoverschrijdend-gedragsstoornis komt ook in conflict met gezag, bijvoorbeeld vanwege vechten, vernielen, intimideren of stelen. De gedragsstoornissen gaan vaak gepaard met andere problemen, zoals ADHD, stemmingsstoornissen, leerproblemen en verslaving. Bij jongens komen gedragsstoornissen vaker voor dan bij meisjes.

Gedragsproblemen: onderzoek en diagnose

Voor een effectieve behandeling is het heel belangrijk om éérst de precieze oorzaak van de gedragsproblemen te achterhalen. Bijvoorbeeld of er een andere stoornis aan te grondslag ligt, zoals ADHD, een leerstoornis of een neurobiologisch probleem. Ook kunnen er omgevingsfactoren zijn die het kind beïnvloeden. Een kind is nooit ‘zomaar’ lastig. Een uitgebreid psychologisch onderzoek kan duidelijk maken waarom het kind zich zo gedraagt. Er volgt daarna een advies over passende hulp. Als er in een gezin meerdere problemen spelen die elkaar beïnvloeden, is het soms moeilijk te zien welke hulp het beste past. In dat geval raden we de multidisciplinaire Quick Scan aan. Samen met het gezin worden dan alle hulpvragen en mogelijke oplossingen helder in beeld gebracht. Meer weten? De gespecialiseerde onderzoekers van Bijzonder Jeugdwerk helpen je verder.

Onderzoek aanvragen

Stel je vraag
Psychologisch onderzoek: Waarom gedraagt dit kind zich zo anders?
Quick Scan: Welke hulp gaat ons écht helpen?

Gaan gedragsproblemen ooit over?

Grote gedragsproblemen in de kindertijd hoeven niet altijd tot ernstige problematiek in de volwassenheid te leiden. Een goede behandeling kan de gedragsproblemen verminderen. Ook beschermende factoren kunnen het tij keren. Beschermende factoren (zo blijkt uit onderzoek) zijn bijvoorbeeld: betrokken, steunende ouders, een goede relatie met ten minste één volwassene, veerkracht, een gevoel van eigenwaarde/trots, bepaalde talenten hebben en een opleiding afronden. Wat ook kan helpen: afstand nemen van een foute vriendenkring, verhuizen uit een slechte buurt en/of een partner of vrienden krijgen zonder afwijkend gedrag.

Gedragsproblemen: tips voor ouders

Het spreekt voor zich dat het ontzettend zwaar is om een kind met gedragsproblemen op te voeden. Het wordt extra zwaar als je je door je eigen kind bedreigd voelt. Of als hij zijn broertje, zusje of huisdier mishandelt. Dat zijn geen dingen waar je gemakkelijk over praat. De meeste ouders schamen zich ervoor. Helaas zijn er geen algemene tips te geven die bij ieder kind goed uitpakken. Eerst moet namelijk de oorzaak van de gedragsproblemen achterhaald worden. Terwijl de ene jongere baat heeft bij veel structuur en begrenzing, Heeft een andere jongere bijvoorbeeld meer behoefte aan praten over wat er allemaal gebeurd is en welke gevoelens hij hierbij heeft.Om erger te voorkomen, is het belangrijk om tijdig professionele hulp te zoeken.

Behandeling van gedragsproblemen

Gedragsproblemen kunnen wel degelijk afnemen als het kind een goede behandeling krijgt. Zo’n behandeling is altijd maatwerk. Als je goed kunt inspelen op wat een kind nodig heeft, zie je vaak heel snel een positieve verandering in het gedrag. Bijzonder Jeugdwerk is specialist als het gaat om ernstige gedragsproblemen bij jongeren. We hebben een effectieve aanpak ontwikkeld: de zogeheten ‘3 in 1 aanpak’ die bestaat uit de elementen:

  1. Opvoeding (de pedagogische omgeving aanpassen en sterker maken)
  2. Behandeling (problemen behandelen en vaardigheden trainen)
  3. Talentontwikkeling (jongeren vanuit hun passie in beweging brengen)

Met deze unieke benadering boeken we goede resultaten, ook bij jongeren die moeilijk te motiveren lijken.

Hulp op maat voor jongere, ouders en omgeving

Iedere jongere (vanaf 12 jaar) ontvangt bij ons een hulptraject op maat, zo licht of zo zwaar als nodig. Daarnaast krijgt het gezin specialistische gezinsbegeleiding. De ouders leren extra opvoedingsvaardigheden en de gezinsleden leren beter met elkaar omgaan. Daarbij worden ook de school, sportclub, de verdere familie en eventuele leeftijdsgenoten betrokken. Bijzonder Jeugdwerk biedt daarnaast ook trainingen voor scholen. Ons doel is dat de jongere zich weer positief gaat ontwikkelen en dat de gedragsproblemen afnemen.

Persoonlijke ervaringen met gedragsproblemen

Thea (moeder)
Thea’s zoon Jasper werd in de puberteit steeds dwarser. Pas later bleek dat zijn opstandige gedrag werd veroorzaakt door angsten. Het gezin kreeg ambulante hulp aan huis. Lees haar ervaring

Stan (17)
Stan zijn leven bestond uit blowen, spijbelen en op straat hangen. Door zijn verblijf in Frankrijk en bij een Nederlands zorggezin is hij totaal veranderd. Lees zijn ervaring

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506