Hechtingsstoornis

Hechtingsproblematiek bij kinderen en jongeren: wat zijn de oorzaken, hoe herken je de symptomen en wat is er aan te doen? Bijzonder Jeugdwerk helpt!

Wat is hechting?

Volgens de hechtingstheorie heeft een opgroeiend kind twee dingen nodig:

 • een opvoeder die het kind een veilige haven biedt (troost/bescherming als het van slag is);
 • een veilige basis van waaruit het kind de wereld durft te verkennen.

Veilige hechting

Een veilig gehecht kind heeft geleerd dat zijn ouders/opvoeders voor hem zorgen en in zijn behoeften zullen voorzien. Het kind ervaart aandacht, genegenheid en liefde. Een veilig gehecht kind weet dat zijn ouders altijd weer bij hem terugkomen, ook al zijn ze soms boos op hem. Dat zijn geruststellende gedachten voor een kind. Het kind krijgt hierdoor zelfvertrouwen, een basisvertrouwen. Het kind leert dat het er mag zijn. Er ontstaat een goede hechtingsrelatie.

Oorzaken van onveilige hechting

Sommige kinderen hebben zich niet goed kunnen hechten. Dat kan ontstaan door het gedrag van de opvoeder, zo blijkt uit onderzoek. Ook gezinsomstandigheden of adoptieproblematiek kunnen de oorzaak zijn van hechtingsproblematiek.Gedrag van opvoeders bij hechtingsproblemen

Hechtingsproblemen kunnen o.a. ontstaan als de opvoeder het lastig vindt om de signalen van het kind juist te interpreteren en hier passend op te reageren. De opvoeder reageert bijvoorbeeld de ene keer angstig of beschermend, de andere keer boos of agressief. De onvoorspelbare reactie geeft het kind een onveilig gevoel.

Risicofactoren bij de opvoeder:

 • de opvoeder is zelf niet veilig gehecht;
 • een onverwerkt trauma bij de opvoeder;
 • psychische problemen bij de opvoeder;
 • de opvoeder heeft veel moeite om sensitief op het kind te reageren.

Gezinsomstandigheden bij hechtingsstoornis

Ook gezinsomstandigheden kunnen hechtingsproblemen veroorzaken. Denk aan stress binnen het gezin, bijvoorbeeld door ziekte, scheiding, ruzie, relatieproblemen of werkloosheid. Hechtingsproblemen komen voor bij adoptiekinderen en kinderen die door veel verschillende opvoeders zijn grootgebracht vanwege wisselende relaties van hun ouders. Hechtingsproblemen kunnen ook ontstaan als een kind veel verschillende woon- en verblijfplekken heeft gehad. Ook verwaarlozing en mishandeling zijn een risicofactor voor een hechtingsstoornis.

Hechtingsstoornis en gedragsproblemen

Wat betekent een onveilige hechting voor het kind? Onveilig gehechte kinderen hebben geen basisvertrouwen kunnen ontwikkelen. De hechtingsrelatie is verstoord. Dat kan leiden tot ernstige gedragsproblemen en emotionele problemen. Kinderen en jongeren die onveilig zijn gehecht, kunnen hier tot ver in de volwassenheid problemen van ondervinden.

Hechtingsstoornis kenmerken en symptomen

Hoe herken je hechtingsproblemen bij kinderen en jongeren? Een of meer van deze symptomen kunnen voorkomen:

 • het kind heeft weinig vertrouwen in zichzelf en in anderen.
 • het kind is voortdurend op zoek naar bevestiging.
 • het kind is bang om in de steek gelaten te worden.
 • het kind heeft ernstige gedragsproblemen, zoals agressief gedrag, weglopen, conflicten, drugsgebruik, spijbelen, schoolverlaten, overlast, politiecontacten etc.
 • het kind heeft ernstige emotionele problemen, zoals depressieve of angstige gevoelens.
 • het kind stoot dierbaren van zich af of kan weinig nabijheid verdragen.
 • het kind laat claimend gedrag zien naar opvoeders, gezinsleden of vrienden.
 • het kind stelt opvoeders en naasten sterk op de proef.
 • het kind speelt opvoeders tegen elkaar uit.

Hechtingsstoornis diagnose

Weet je niet zeker of een hechtingsstoornis de oorzaak is van de problemen? Wil je eerst een diagnose laten stellen? De gespecialiseerde onderzoekers van Bijzonder Jeugdwerk helpen je verder. Vraag nu een psychologisch onderzoek aan of lees meer over de mogelijkheden.

Onderzoek aanvragen

Psychologisch onderzoek: Waarom gedraagt dit kind zich zo anders?
NIKA-interventie – Verbetert hechting tussen opvoeder en kind

Behandeling hechtingsstoornis

Bijzonder Jeugdwerk biedt een effectieve behandeling om hechtingsproblematiek te verminderen. Dit is de NIKA-interventie. Deze interventie is goedgekeurd door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 

NIKA-interventie: betere hechting

. De NIKA-interventie is bedoeld voor ouders en opvoeders met een zoon of dochter tussen de 0 en 19 jaar. Er zijn 5 a 6 sessies, verspreid over gemiddeld 2 tot 3 maanden. NIKA helpt opvoeders om hun reactiestijl succesvol te veranderen. Daardoor zal het basisvertrouwen van het kind herstellen, in zichzelf en in anderen. De problemen zullen afnemen en het contact tussen opvoeder en kind zal verbeteren.

Voor meer informatie

Bel nu
0493 - 327506