Jaardocument 2016

In het jaardocument leest u op hoofdlijnen hoe onze organisatie zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Het jaardocument bestaat  – zoals gebruikelijk – uit een maatschappelijk verslag en een jaarrekening.

In 2016 zagen we ons voor 2 belangrijke uitdagingen gesteld:

1. het vergroten van de maatschappelijke participatie van jongeren;
2. het verlagen van de kosten van dure, specialistische zorg.

Aan deze doelen werkten we met veel energie. Enerzijds door het aantal ontwikkelkansen voor jongeren uit te breiden (in samenwerking met onze partners). En anderzijds door minder vaak full time verblijf in te zetten en onze specialistische zorg meer naar voren te brengen. We zijn erin geslaagd om de specialistische zorg met 15% af te bouwen.

In dit jaardocument leest u hoe we onze expertise hebben aangewend om deze doelen te bereiken, samen met betrokken medewerkers, partners en 109 gemeenten in Zuid-Nederland. Onze dank voor uw inzet en steun daarbij.

Uw reactie is uiteraard zeer welkom! Reacties kunt u richten aan directiesecretariaat@bj.nl.