Aanpak coronabesmettingen locatie Vreekwijk in Deurne

Bij twee JeugdzorgPlus-groepen van locatie Vreekwijk in Deurne zijn afgelopen week coronabesmettingen vastgesteld. Een aantal jongeren en medewerkers is positief getest. De besmette jongeren en medewerkers verblijven momenteel in quarantaine. Zij vertonen gelukkig geen tot milde klachten.

Zorg voor jongeren
Samen met de GGD zijn afspraken gemaakt over de zorg voor de besmette jongeren en hun groepsgenoten. Ook is overleg geweest met de ouders/verzorgers en verwijzers. De besmette jongeren verblijven 7 dagen vanaf het moment dat ze zijn getest in quarantaine op hun kamer en ontvangen individuele zorg, waarbij extra aandacht is voor hygiëne en mentaal welzijn. Ook hun groepsgenoten zijn allemaal getest. Voor de negatief geteste jongeren zijn alternatieven gevonden, zodat zij nu niet op de groep hoeven te verblijven.

Extra maatregelen
In overleg met de GGD zijn op Vreekwijk extra maatregelen genomen om verdere besmettingen te voorkomen. Het spreekt voor zich dat de betreffende groepen op dit moment geen bezoek kunnen ontvangen. Het aantal personele wisselingen wordt tot een minimum beperkt. Verder worden de bekende RIVM-maatregelen in acht genomen: anderhalve meter afstand houden, het gebruik van medische mondkapjes, een goede hygiëne en ventilatie. Medewerkers mogen alleen komen werken als ze geen klachten hebben. We hopen met deze maatregelen de verspreiding van het virus zo snel mogelijk tot stilstand te brengen. De zorg en veiligheid van jongeren en medewerkers staan centraal.

Aanmeldingen JeugdzorgPlus
Nieuwe aanmeldingen voor JeugdzorgPlus zijn nog steeds welkom. Ook de intakes gaan gewoon door.