Baby-uitzet voor Helmondse tienermoeders

Het JIP is heel blij met de financiële bijdrage, want veel tienermoeders weten niet waar ze het geld vandaan moeten halen. Volgens JIP-medewerker Anita van de Loo is hun situatie vaak schrijnend. “De meeste jongeren die bij het JIP aankloppen zijn tussen de 17 en 23 jaar. Een hele kwetsbare doelgroep. Ze hebben vaak al een jeugdzorg-verleden, maar door hun leeftijd vallen ze daar nu buiten. En dat levert problemen op, want eigenlijk hebben ze nog begeleiding nodig om op eigen benen te staan. Als ze dan ook nog zwanger raken en een kind moeten gaan opvoeden, wordt het helemaal ingewikkeld.”
jip anita
Kwetsbare meiden
Het JIP fungeert als vangnet voor tienermoeders en helpt ze stap voor stap op weg. “We hebben al jaren een goede naamsbekendheid in Helmond, dus jongeren in nood weten ons inmiddels wel te vinden”, vertelt Anita. “Van de 207 jongeren die in 2013 bij ons aanklopten, telden we bijna 20 tienermoeders, zwanger of al met een baby op de arm. Deze meiden mogen bijvoorbeeld van hun ouders niet meer thuis komen of zijn op de vlucht voor hun ex. Ze zwerven vaak van de ene naar de andere plek, hebben geen inkomen of werk, weinig vrienden en kampen met schulden. Regelmatig ontmoeten we tienermoeders die cognitief beperkt zijn of een psychiatrische achtergrond hebben. Als ze al een relatie hebben, is er vaak sprake van huiselijk geweld.”

Basale hulp
Ze vertelt dat de hulp meestal heel basaal is: zorgen voor een dak boven het hoofd, inkomsten regelen, vaak in de vorm van een uitkering, schulden inventariseren en zorgen dat een start kan worden gemaakt met aflossen. Ook helpt het JIP zo nodig met een aanmelding bij de ggz. Een onderdeel van die basale hulp is de baby-uitzet. “We zamelen van alles in, zodat de eerste spulletjes aanwezig zijn als er een vaste woonplek is. Daar zijn we in de loop der jaren heel creatief in geworden. Ik vraag iedereen die ik ken – collega’s, vrienden – of ze hun babyspullen alsjeblieft niet willen weggooien. Op de Molenstraat in Helmond hebben we al een behoorlijke ruimte met spulletjes – kleertjes, speelgoed, pannen, serviesgoed – die we kunnen weggeven. Deze meiden maak je al zo blij met een rompertje. Als je niets hebt, ben je gelukkig met alles wat je kunt krijgen.”

Meedenken
Anita vraagt cliënten ook om zelf mee te denken over creatieve oplossingen. “Samen bezoeken we bijvoorbeeld de dozen babyspullenKledingbank en de Let’s Ruilwinkel in Helmond. Oud-cliënten vragen we om gebruikte babyspullen terug te brengen als ze die niet meer nodig hebben. Wasmachines, commodes en kinderwagens proberen we voor een prikkie, maar het liefst gratis, op Marktplaats te vinden. Het enige wat je niet tweedehands kunt krijgen zijn de verbruiksartikelen zoals luiers, speentjes en blikken voeding. In het verleden was Stichting Thomas van Villanova vaak een grote steun, met een gift of een lening. En nu dankzij de schenking van Rob Eggenhuizen kunnen we voorlopig ook weer even vooruit. We gaan heel creatief en spaarzaam om met het geld, zodat we zoveel mogelijk tienermoeders kunnen helpen. En dat gaat ook lukken. Namens alle tienermoeders wil ik Rob en iedereen die heeft bijgedragen aan dit cadeau hartelijk bedanken!”

Meer weten? Mail naar a.van.de.loo@bj.nl