Bestuurlijke fusie Vincent van Gogh en CONRISQ Groep: per 1 mei samen sterker

Update juli 2020: Sinds 8 juli 2020 heet de CONRISQ Groep: VIGO

Na maanden van intensieve voorbereiding en gesprekken met belangrijke stakeholders is het bijna zover. De bestuurlijke fusie tussen Vincent van Gogh voor geestelijke gezondheid en de CONRISQ Groep is morgen, 1 mei 2019, een feit. Vincent van Gogh treedt toe tot de CONRISQ Groep, Jolande Tijhuis is per 1 mei voorzitter van de raad van bestuur, naast de huidige bestuurders Julichska Venmans en Sanne Verwaaijen. De CONRISQ Groep gaat zich sterk maken voor de best mogelijke jeugdzorg, forensische zorg en de geestelijke gezondheidszorg, van lichte ambulante tot de zwaardere en gesloten zorg. Alle partijen onderschrijven de meerwaarde van deze unieke samenwerking in deze sector.

CONRISQ Groep
Vanaf 1 mei bestaat de CONRISQ Groep uit 8 stichtingen die mensen met psychische en psychiatrische problematiek en/of opvoed- en ontwikkelingsproblematiek -in alle levensfasen- een integraal aanbod van zorg, begeleiding en behandeling bieden. De stichtingen binnen de CONRISQ Groep, naast Vincent van Gogh, zijn: Bijzonder Jeugdwerk, Centiv, de O.G. Heldringstichting, Pact18, Pactum, de Rooyse Wissel en Rubicon. Acht zelfstandige stichtingen die hun hulpverlening, kennis en middelen bundelen en die wendbaar kunnen acteren op alle terreinen. Ze vullen elkaar aan qua doelgroep en hulpaanbod. Samen bieden de organisaties hulp -zonder schotten- daar waar dat het meeste effect heeft: thuis, of tijdelijk in een veilige omgeving.

Effecten van de samenwerking
Gezamenlijk kan de uitgebreide groep slagvaardiger actuele en toekomstige zorgvragen oppakken. De cliëntgerichte en duurzame strategie kan worden versterkt en versneld. Bedrijfsvoering- en investeringsrisico’s kunnen beter worden gedragen en de organisaties worden versterkt in termen van capaciteit, kennis en professionaliteit.

De nieuwe CONRISQ Groep is in een groot gebied actief met een breed portfolio dat de cliënt en zijn/haar netwerk centraal stelt. In meerdere regio’s kunnen betere specialisatiemogelijkheden geboden worden en complexe zorgvragen kunnen worden geborgd. Voor de minder complexe zorg biedt de samenwerking juist meer doorontwikkelingsmogelijkheden. Het benutten van elkaars netwerken van ketenpartners en expertise leidt tot versterking van innovatie. Succesvolle innovaties worden zoveel mogelijk in
het gehele verzorgingsgebied geïmplementeerd. Dit leidt tot betere, modernere en zinnige zorg in het belang van cliënt en maatschappij.

Kortom, een unieke samenwerking die veel kansen biedt. De partijen gaan dan ook met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Boven, v.l.n.r. Harm van Veldhuizen (voorzitter raad van toezicht CONRISQ Groep), Julichska Venmans (raad van bestuur CONRISQ Groep), Sanne Verwaaijen (raad van bestuur CONRISQ Groep), Ad Huijsmans (voorzitter raad van toezicht Vincent van Gogh) Beneden, v.l.n.r. Karen Verkerk (notaris Dirkzwager), Jolande Tijhuis (nieuwe voorzitter raad van bestuur CONRISQ Groep)

Bijzonder Jeugdwerk is onderdeel van de CONRISQ Groep.