Bijzonder Jeugdwerk aanwezig bij inspiratiesessie Peel Duurzaam Gezond

Bijzonder Jeugdwerk, als enige Jeugdzorgaanbieder, maakt deel uit van de beweging Peel Duurzaam Gezond. Onlangs was de echte aftrap met de eerste inspiratiebijeenkomst. Hieronder leest u het officiële persbericht:

Peel Duurzaam Gezond nu écht van start

Inspiratiesessie vormt aftrap voor ambitieus plan

Gezondere en gelukkigere mensen in de Peel. Het is een ambitieuze doelstelling maar een uniek samenwerkingsverband tussen een groot aantal zorg- en welzijnsorganisaties uit de regio gaat de schouders eronder zetten. Nadat in maart 2016 de bestuurders al een intentieverklaring ondertekenden, werd afgelopen woensdag een drukbezochte inspiratiebijeenkomst gehouden voor een deel van de medewerkers van de betrokken organisaties. “Samen op weg naar een gezondere regio”, zo verwoordde een van de initiatiefnemers, scheidend bestuursvoorzitter Betty van de Walle van het Elkerliek ziekenhuis de belangrijkste taak van de beweging.

De Peelregio is, als het gaat om de manier waarop zorgaanbieders al jaren samenwerken, een voorbeeld. De overzichtelijkheid van de regio en de aanwezigheid van slechts één ziekenhuis dragen daar zeker aan bij. Al vele jaren zijn er goede samenwerkingsverbanden tussen de verschillende zorgverleners. Beste voorbeeld daarvan is Quartz, de transmurale organisatie die de medisch specialisten van het Elkerliek verbindt met onder meer de huisartsen, de thuiszorg en de verpleeghuiszorg in de regio.

Samenwerking
“Toen ik twaalf jaar geleden naar Helmond kwam, viel me die samenwerking al direct op”, vertelde Betty van de Walle in haar openingspraatje aan de circa 150 zorg- en welzijnsprofessionals. “De onderlinge band en de al bestaande samenwerkingen vormen een ideale basis om een volgende stap te zetten. Een stap naar een regio waarin mensen zich gezond voelen, waarin de kwaliteit van zorg en welzijn over de hele linie als goed wordt ervaren en waar we ook de kosten in de hand kunnen houden.”

Groot enthousiasme
Peel Duurzaam Gezond is de beweging die daarvoor moet zorgen. Nu de eerste projecten zijn opgestart -voor kwetsbare ouderen en leefstijlbeïnvloeding bij jongeren- is duidelijk dat het enthousiasme bij de deelnemers groot is. Dat bleek ook tijdens de inspiratiebijeenkomst in Helmond waar organisaties in achttien workshops hun goede voorbeelden aan elkaar lieten zien.

Over de eigen grenzen
Bart Bosman, kwartiermaker van Peel Duurzaam Gezond, begeleidt de deelnemende organisaties. De sleutel tot succes ligt volgens hem in het gegeven dat de deelnemende partijen in de Peel over de eigen grenzen heen willen kijken. “Alleen als je in een dergelijke samenwerking het belang van je eigen organisatie niet voorop stelt, lukt het. Die sfeer is hier zeker aanwezig. Daarom kan dit lukken. Men is bereid om kennis te delen, om gezamenlijk een hoger doel na te streven. En men weet ook dat dat niet van vandaag op morgen kan. Dit gaat met kleine stapjes. Uitbreiding? Jazeker. Uiteindelijk is dit iets wat je met de hele regio moet doen. Niet alleen met zorg en welzijn, ook gemeenten, scholen, woningcorporaties, verenigingen en het bedrijfsleven moeten mee. Maar wel stapje voor stapje. Volgend jaar willen we weer iets verder zijn. Met meer gezamenlijke initiatieven, meer mensen, meer organisaties en vooral met meer mensen uit de Peel.”