Bijzonder Jeugdwerk werkt mee aan afsprakenkader voor buitenlands zorgaanbod Jeugd

(Bron: website VNG)

Het IPO heeft in 2010 als bestuursverantwoordelijke kwaliteitsmaatstaven voor buitenlands zorgaanbod ontwikkeld. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp en heeft de Inspectie Jeugdzorg de VNG benaderd om soortgelijke kwaliteitsmaatstaven op te stellen: het afsprakenkader.

De Inspectie Jeugdzorg heeft namelijk geen bevoegdheden om in het buitenland toezicht te houden op de kwaliteit van de jeugdhulp. Om toch de kwaliteit van het buitenlands zorgaanbod te kunnen waarborgen heeft de VNG besloten in samenwerking met de Inspectie Jeugdzorg en het Platform Jeugdhulp in het buitenland een afsprakenkader op te stellen. Bijzonder Jeugdwerk is actief lid van het Platform Jeugdhulp in het buitenland.

Lees verder op de website van VNG.