BJ-jongeren ontwikkelen talenten bij Dynamo Eindhoven

djcursusParticiperen
Dynamo is het grootste jongerencentrum van Nederland en bereikt jaarlijks meer dan 90.000 jongeren. Behalve een jongerencentrum, is Dynamo ook een creatief platform en een dynamische leer/werkomgeving, waar jong talent zich kan ontwikkelen in dans, muziek, kunst, cultuur, sport en nieuwe media. Als onderdeel van welzijnsorganisatie Lumens Groep, is Dynamo erop gespitst om
jongeren die extra grip op hun leven willen krijgen, te laten participeren in de maatschappij.

Urban Caroussel
Eind augustus heeft Dynamo op het terrein van vakinternaat Vreekwijk (Deurne) een Urban Caroussel verzorgd, wat inhield dat de BJ-jongeren twee dagen lang allerlei workshops volgden en kennismaakten met disciplines als freerunning, rap, DJ, breakdance en freestyle. Het enthousiasme onder de jongeren was groot. De één ging uit zijn dak bij het rappen, de ander stond te swingen aan de knoppen van de draaitafel. De eerste groep van 5 jongeren gaat deze maand al starten bij Dynamo. Afhankelijk van hun behandelprogramma, mogen ze zelfstandig of onder begeleiding met de trein naar Eindhoven.

rappen kopieClub-gevoel
“We zijn heel bij met deze samenwerking”, zegt Bertie Lukassen, activiteitenbegeleider bij Bijzonder Jeugdwerk. “Dynamo is méér dan een gewone vrijetijdsvereniging of club. De jongeren van Bijzonder Jeugdwerk krijgen bij Dynamo bijvoorbeeld een buddy die hen persoonlijk begeleidt en in de gaten houdt hoe het met hen gaat. Dat is precies wat deze jongeren nodig hebben. Bij Dynamo hangt een fantastisch club-gevoel. De muziekstijl en alles eromheen heeft een grote aantrekkingskracht op jongeren. Die creatieve vibe, daar wil je gewoon bij horen. Voor deze jongeren is het geweldig om ergens bij te horen, dat hebben ze vaak gemist in hun leven.”

Het gewone leven
Door de verbinding aan te gaan met Dynamo, wil Bijzonder Jeugdwerk residentieel geplaatste jongeren helpen om de stap te zetten naar het gewone leven. “Het verblijf bij Bijzonder Jeugdwerk is altijd maar tijdelijk. Straks, als ze weer thuis wonen, kunnen ze nog steeds bij Dynamo blijven komen en daar hun passie of talent verder ontplooien. Volgens Lukassen is met name de jong-volwassenheid een kwetsbare fase. “Vanaf 18 jaar vallen jongeren niet meer onder de jeugdzorg, maar hebben nog wel begeleiding nodig om op eigen benen te staan. Je wilt niet dat ze verloren rondlopen op straat of aan de drugs raken. Bij Dynamo mogen ook jongeren komen die al ver in de twintig zijn. Begeleiding is hun sterke punt. Als een jongere bijvoorbeeld net zijn eigen appartement heeft, gaan ze vanuit Dynamo mee helpen klussen om het ingericht te krijgen.”

dynamofestivalMaatschappelijk actief
Als de samenwerking goed bevalt, gaan Bijzonder Jeugdwerk en Dynamo ook kijken of ze BJ-jongeren kunnen toeleiden naar vrijwilligerswerk. Jongeren kunnen bijvoorbeeld worden opgeleid als docent en leren om zelf lessen te geven. Ook rond de festivals van Dynamo is van alles te doen: decorbouw, licht en geluid, horeca, eventorganisatie, pr/communicatie etc. Lukassen: “De jongeren die deel uitmaken van het vrijwilligersnetwerk van Dynamo zijn maatschappelijk actief, ze staan niet langer langs de zijlijn. Dat is goed voor hun zelfvertrouwen, hun contacten en hun competenties. Ze kunnen er klimmen op de participatieladder. Een ijzersterk concept.”

Kijk ook op www.dynamo-eindhoven.nl

Meer weten?
Mail naar Leon Vallen (teamleider cultureel werk Bijzonder Jeugdwerk) of bel 06 – 53 58 45 78.

gebouw dynamo