Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

De cliëntenraad is een groep mensen (van meestal 4 tot 7 leden) die opkomt voor de belangen van de cliënten van Rubicon en Bijzonder Jeugdwerk. De cliëntenraad vindt het namelijk belangrijk dat iedere cliënt en/of opvoeder zo goed mogelijk geholpen wordt. Dit doet zij door mee te denken met de organisatie, maar zij overlegt ook met andere instellingen/gemeenten. Op dit moment zijn we op zoek naar een aantal extra leden voor de gezamenlijke cliëntenraad.

 

Onze organisatie
Rubicon en Bijzonder Jeugdwerk zoeken samen leden voor de cliëntenraad. Rubicon helpt jeugdigen tot 23 jaar en diens opvoeders stap voor stap vooruit. Bij de hulpverlening gaan we uit van de hulpvraag van de jeugdige. Samen met de jeugdige en de opvoeders zoeken we naar de vorm van hulp die iemand écht vooruithelpt. Daarvoor werkt Rubicon ook samen met andere zorgaanbieders. Bijzonder Jeugdwerk (BJ) is specialist bij complexe ontwikkel- en gedragsproblemen en helpt jonge mensen (van 0 tot 27 jaar) om zich positief te ontwikkelen, goede keuzes te maken en weer mee te doen in de samenleving, gesteund door hun eigen netwerk. Rubicon en Bijzonder Jeugdwerk zijn beide onderdeel van VIGO, samen met  het Ambulatorium, de Rooyse Wissel, Vincent van Gogh en Pactum.

Wie zoeken we?
Voor een lid van de cliëntenraad is het belangrijk dat je

 • aantoonbare affiniteit hebt met jeugdzorg en de dienstverlening van Rubicon en/ of BJ en/of via een cliënt met Rubicon/ BJ te maken hebt;
 • een kritische, positieve en open houding en brede blik op zaken hebt;
 • een brede maatschappelijke interesse en een sociaal betrokken instelling hebt;
 • in teamverband kan werken;
 • je kan inleven in de belangen van cliënten, maar tegelijkertijd voldoende afstand kan nemen van persoonlijke belangen;
 • gemotiveerd en enthousiast bent om samen met de andere leden van de cliëntenraad actief mee te praten over de algemene belangen van de cliënten van Rubicon en BJ en de organisaties.

Wat ga je doen?

 • De cliëntenraad vergadert iedere eerste maandag van de maand van 18.30 tot 20.30 uur op een nader te bepalen locatie;
 • Actief participeren in de cliëntenraad;
 • Het voorbereiden van vergaderingen door notulen, agenda en stukken vooraf te lezen;
 • Tijdens vergaderingen aangeven of je het ergens mee eens bent of niet, naar anderen luisteren, meedenken, meepraten en kritische vragen stellen;
 • Een brug vormen tussen de cliënten en de leiding van de instelling door het inventariseren van wensen en meningen van cliënten waaronder de jongerenraad van BJ.
 • Bezoeken van activiteiten, zoals informatiebijeenkomsten van VIGO, pleegouderdag van Rubicon, lezingen/ initiatieven op het gebied van jeugdzorg.

Wat bieden we?

 • De mogelijkheid om de belangen van jongeren in kwetsbare posities te behartigen en te bewaken;
 • Mogelijkheden voor scholing;
 • Een onbetaalde functie (1-2 uur per week) voor een termijn van 2 jaar waarvoor een kleine onkostenregeling en een vergoeding voor reiskosten geldt;
 • Zinvol werk dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en tevens kennis en vaardigheden vergroot;

Ben je geïnteresseerd? 

Heb je interesse om deel te nemen aan de cliëntenraad? Stuur dan een korte motivatiebrief en eventueel CV naar vcrrubicon@gmail.com. We gaan graag met je in gesprek!