Corona virus

Ook bij Bijzonder Jeugdwerk nemen we maatregelen om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan.

Wij volgen de adviezen van het RIVM en de regionale GGD op.

Op onze website houden we bij wat de specifieke maatregelen zijn, deze leest u hier bijzonderjeugdwerk.nl/corona

Al onze cliënten, ouder(s)/verzorger(s) van cliënten en zorggezinnen ontvangen bericht dat ze op deze website informatie kunnen lezen over de maatregelen die voor hun van toepassing zijn.