De Sluis en Bijzonder Jeugdwerk gaan fuseren

Op het rechte pad in Venlo
Stichting De Sluis is geen onbekende in Noord-Limburg. De organisatie werd in 2010 opgericht door hulpverlener Theo Custers, vanwege een dringende vraag van de gemeente Venlo. In 2007 was men daar geconfronteerd met een reeks overvallen, gepleegd door ruim 25 jongeren. De daders die na hun detentie vrij zouden komen, moesten op het rechte pad blijven, zo luidde de opdracht. Hulpverlener Theo Custers viel op met zijn bedrijfsplan en werd eruit gepikt. Hij mocht een pilot doen met zijn kersverse onderneming De Sluis. Het proefproject werd een succes: alle zware jongens bleven op het rechte pad, er was 0% recidive.

sluis rechte pad
Goede resultaten
Custers vertelt hoe hij en zijn 5 medewerkers dit aanpakten: “We boden de jongeren intensieve begeleiding op alle leefgebieden. Eerst de basisbehoeften: bed, brood en bad. Daarna de hogere behoeften, zoals werk, opleiding en schuldsanering. De factor werk was zeer belangrijk om terugval te voorkomen. Wij konden hen een (leer)werkplek aanbieden dankzij een goede samenwerking met een ondernemer uit Venlo. Onze cliënten konden in één van zijn bedrijven aan de slag, zelfs zonder een Verklaring omtrent gedrag.” De pilot is inmiddels afgelopen, maar De Sluis wordt nog steeds veelvuldig ingeschakeld voor hulp aan jong-volwassenen die vastlopen, zoals UWV’ers, Wajongers, zwerfjongeren en ex-gedetineerden. Het werkgebied reikt inmiddels ook buiten Venlo. Vanaf 1 januari gaat het om 7 gemeenten in Noord-Limburg, die worden bediend door BJ/De Sluis.

Gelijke visie op zorg
sluis gelijke visieCusters is gepokt en gemazeld in het vak. Jarenlang werkte hij in de jeugdhulpverlening, de verslavingszorg en als jeugdregisseur bij de gemeente. De afgelopen vijf jaar was hij zelfstandig ondernemer en meewerkend voorman bij De Sluis. Aanvankelijk wilde hij klein blijven, maar zag dat vanwege de transitie toch niet zitten. “Als kleine organisatie ben je kwetsbaar. Ook is het lastig om in je eentje aan alle gemeentelijke eisen te kunnen voldoen.” Nu treedt hij met zijn 5 medewerkers in dienst bij Bijzonder Jeugdwerk. Hij kreeg vele verzoeken van organisaties die hem wilden overnemen, maar koos voor BJ, vanwege dezelfde visie op zorg. “Grootste overeenkomst is onze no nonsense-mentaliteit. We staan dag en nacht klaar voor jongeren die elders allang zijn opgegeven, daarin gaan wij heel ver. Een jongere in nood zal bij ons nooit voor een dichte deur staan.”

18-plussers
De klik bleek wederzijds. Directeur Jeanny van den Berg van BJ ziet de samenwerking als een mooie kans: “Ik denk bijvoorbeeld aan de Limburgse jongeren die in onze behandelgroepen verblijven. Door de samenwerking met De Sluis, kunnen we 18-plussers een vervolgaanbod doen in hun eigen woonomgeving. De Sluis kan ons ook ondersteunen om een 18+ aanbod voor de Brabantse jongeren op te zetten. Theo Custers legt uit waarom dat nodig is: “Veel jong-volwassenen die wij tegenkomen, hebben een jeugdzorg-verleden. Bij 18 jaar trekt iedereen de handen van deze jongeren af, terwijl ze nog nauwelijks kunnen zwemmen. Logisch dat ze dan kopje onder gaan. Tegen de tijd dat ze 21 of 22 zijn, duiken ze weer op. Je moet dan flink investeren om ze weer op de rit te krijgen. De problemen van deze doelgroep zijn zichtbaar op meerdere leefgebieden: geen werk, alcohol- en drugsmisbruik, psychiatrische klachten, schulden en zwerfgedrag. Samen met BJ willen we een doorlopende lijn aanbieden die begint in de pubertijd en eindigt bij circa 27 jaar. Stabiliteit, daar draait het om. Die bereik je met een integrale aanpak gericht op alle leefgebieden: wonen, werk, opleiding, financiën en gezondheid.”

Breed aanbod
BJ/De Sluis is per 1 januari 2015 toegelaten als aanbieder van jeugdzorg in 7 gemeenten in Noord-Limburg. Het aanbod varieert van diagnostiek en ambulante hulp tot intensieve 24-uurs zorg. De hulp wordt geboden in de wijk en bij gezinnen thuis. Voor jongeren die niet thuis kunnen wonen, is 24-uurs zorg beschikbaar in meeleefgezinnen, zorgbedrijven en behandelgroepen, zowel in Noord-Limburg als Brabant. BJ/De Sluis opent begin 2015 een kantoor in Venlo.

Meer weten?
Mail naar Theo Custers (directeur De Sluis) of naar Tanny van Sas (directiesecretariaat BJ).