Directiewisseling Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon jeugdzorg

De jeugdzorgorganisaties St. Rubicon jeugdzorg en St. Bijzonder Jeugdwerk, beide onderdeel van
de VIGO, krijgen per 1 juli a.s. een nieuwe directeur in de persoon van mw. Saskia Diks.

Zij zal per die datum Maarten Hoek opvolgen, die vanaf 1 januari jl. op interim-basis deze functie
heeft vervuld. Met haar komst is er weer een structurele invulling van de directiefunctie, waarmee
we met vertrouwen naar de toekomst kunnen kijken. Mw. Diks maakt de overstap vanuit een ander
onderdeel van VIGO, te weten Stichting Vincent van Gogh.

Wij vertrouwen op een voortzetting van de prettige en constructieve samenwerking tussen
Rubicon, Bijzonder Jeugdwerk en uw organisatie.