Elk kind verdient het om veilig in een gezin te kunnen opgroeien

Op 12 januari zijn de vier jeugdzorgorganisaties ’s Heeren Loo, William Schrikker Gezinsvormen, Rubicon jeugdzorg en Bijzonder Jeugdwerk met de Noord-Limburgse gemeenten een samenwerking gestart om zoveel mogelijk kwetsbare kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen een veilig thuis te bieden. Centraal hierbij staat de gezamenlijke werving voor gezinnen die voor kortere of langere tijd een kind willen opvangen. Want ondanks de pleeggezinnen, gezinshuizen en zorggezinnen die er op dit moment al zijn, zijn er nog steeds veel kinderen voor wie nog geen geschikt gezin is gevonden. Ook in Noord-Limburg.

Waar de vier organisaties voorheen ieder voor zich op pad gingen om nieuwe gezinnen te zoeken voor kinderen die wachten op een thuis, slaan de organisaties nu de handen ineen binnen deze pilot. Gezamenlijk creëren zij één centraal aanmeldpunt voor mensen die overwegen iets voor een kwetsbaar kind te betekenen. De ingang hiervoor is www.thuisdoorjou.nl. Via dit aanmeldpunt ontvangen geïnteresseerden uitgebreide informatie over de mogelijkheden en hebben ze persoonlijke gesprekken met de medewerkers om duidelijk te krijgen welke optie het beste aansluit bij de persoonlijke situatie. Projectleider Rianne Smits, Cupio Impact legt uit: ‘Als je een groot hart hebt en overweegt om iets voor een kind te willen betekenen, waar begin je dan? Bij welke organisaties moet je zijn voor informatie? Waar vind je de verschillende mogelijkheden om binnen je gezin een kind op te vangen? En wat past dan het beste bij jou als persoon of gezin? Grote kans dat je niet weet waar te beginnen. Dat zagen ook de vier organisaties. Allemaal hebben ze hetzelfde doel, dus bundelen ze hun krachten.’

Weloverwogen keuze
Thuisdoorjou.nl biedt niet alleen overzichtelijke informatie, de twee professionele onafhankelijke medewerkers die thuisdoorjou.nl bemannen geven uitgebreide informatie op maat over de mogelijkheden binnen de gezinsvormen pleegzorg, gezinshuizen en zorggezinnen. Ook helpen ze de geïnteresseerden om te bekijken welke mogelijkheid het beste past bij de persoonlijke situatie, interesses en wensen. Alle partijen willen een zo groot mogelijke kans op een goede match, dus het opvangen van een kwetsbaar kind – en de manier waarop – moet altijd een weloverwogen keuze zijn. Is deze gemaakt, dan brengt de medewerker de geïnteresseerde in contact met de jeugdzorgorganisatie die het beste aansluit bij de keuze. Gedurende het hele traject blijft het mogelijk om tussentijds te stoppen. Rianne: ‘Iedereen is er bij gebaat als de aspirant-zorgouders er voor 100% voor willen gaan, is er twijfel of is het niet het juiste moment, dan moet je dat ook eerlijk kunnen aangeven.’

Er over nadenken
De pilot thuisdoorjou.nl loopt van januari 2021 tot en met juni 2022. ’s Heeren Loo, Rubicon jeugdzorg, William Schrikker Gezinsvormen en Bijzonder Jeugdwerk zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van één centrale ingang. Rianne: ‘Doordat mensen niet meer zelf op zoek hoeven gaan naar de organisaties en mogelijkheden is de drempel lager om ook echt de eerste stap te zetten.’ Daarnaast zal de bijbehorende wervingscampagne die in de komende maanden plaatsvindt eraan bijdragen dat meer mensen erover gaan nadenken om iets te gaan betekenen voor een kwetsbaar kind. Rianne: ‘Thuisdoorjou.nl helpt vervolgens in welke vorm dat dan kan zijn.’

Wil je meer weten? Breng een bezoekje aan thuisdoorjou.nl