Gastvrouwen bij Bijzonder Jeugdwerk

Bijzonder Jeugdwerk heeft met grote zorgvuldigheid keuzes gemaakt, met het primaire doel voor ogen: jongeren en hun gezinnen helpen een toekomst op te bouwen. Bijzonder Jeugdwerk kiest er voor zo min mogelijk te saneren in de professionele zorg. De sanering die nu plaats vindt heeft betrekking op management, staf en de gastvrouwen.

Hoe zorgvuldig keuzes ook worden gemaakt, een sanering zorgt voor persoonlijk leed. Bijzonder Jeugdwerk heeft in overleg met vakbonden en ondernemingsraad een sociaal plan opgesteld om te zorgen voor een zo goed mogelijk traject voor uitstromende medewerkers.

De rol van de gastvrouw is in de media gekomen door een open brief van onze collega Bep Oosterveen op Facebook. Zij betreurt het dat er op de functie van gastvrouw wordt bezuinigd. De gastvrouwen in onze organisatie waarderen wij zeer, zij hebben een speciale rol in het dagelijks leven van de jongeren. Door financiële krimp ontkomt Bijzonder Jeugdwerk er niet aan om te reduceren. Dit leidt tot boventalligheid van een aantal medewerkers, waaronder bij een gedeelte van de gastvrouwen. De functie zelf blijft bestaan.