Geen gedwongen anticonceptie binnen Pactum

Pointer, het platform voor onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV, heeft onderzoek gedaan naar gedwongen anticonceptie in de gesloten jeugdzorg. Journalisten van Pointer hebben ook bij Pactum navraag gedaan over de werkwijze binnen onze organisatie als het gaat om anticonceptie. Binnen Pactum, en eerder ook binnen OG Heldringstichting en Bijzonder Jeugdwerk, is nooit sprake geweest van gedwongen anticonceptie. Het niet nemen van anticonceptie heeft ook geen gevolgen voor het beleid dat wij voeren ten aanzien van de vrijheden van jongeren.

Het onderzoek suggereert dat de gedwongen anticonceptie binnen de gesloten jeugdzorg breed wordt toegepast. Binnen Pactum herkennen we de werkwijze van opgelegde anticonceptie niet. Seksualiteit en intimiteit, daaronder valt ook anticonceptie, zijn onderwerpen waarover in een open en informele sfeer met de jongeren gesproken wordt. Jeugdzorgwerkers binnen Pactum krijgen specifieke training met betrekking tot seksualiteit en intimiteit zodat zij jongeren op een correcte manier kunnen voorlichten en begeleiden.

Op 7 februari kwam ook Jeugdzorg Nederland met een statement over gedwongen anticonceptie in de gesloten jeugdzorg:

Naar aanleiding van het onderzoek van Pointer naar gedwongen anticonceptie in de gesloten jeugdzorg, heeft Jeugdzorg Nederland een uitvraag gehouden onder alle JeugdzorgPlus-instellingen. Zij geven aan dat er in hun organisaties geen sprake is van gedwongen anticonceptie. Ook melden zij dat er geen consequenties verbonden zijn aan het wel of niet nemen van anticonceptie. De JeugdzorgPlus-instellingen herkennen zich daarmee niet in het beeld dat door de uitzending van Pointer is ontstaan.

Wel geven zij aan dat er met jongeren in het kader van seksuele voorlichting wordt gesproken over het gebruik van anticonceptie. Aan sommige jongeren wordt het advies gegeven om anticonceptie te gebruiken. Dat jongeren deze gesprekken als drang hebben ervaren kan natuurlijk niet uitgesloten worden.

Uiteindelijk ligt het besluit bij jongeren boven de 16 jaar bij de jongere zelf. Onder de 16 jaar wordt deze keuze gemaakt in overeenstemming met de ouders of -indien er sprake is van voogdij- de voogd. Het daadwerkelijk voorschrijven van anticonceptie gebeurt vervolgens uitsluitend door de aangesloten huisarts.