Haal de jeugdige niet uit de omgeving, breng de hulp naar huis

De Noord- en Midden-Limburgse gemeenten en jeugdzorgaanbieders zetten er samen de schouders onder

De veertien Noord en Midden-Limburgse gemeenten en tien jeugdzorgaanbieders werken al geruime tijd samen en willen nu gezamenlijk een volgende stap zetten om jeugdigen betere en betaalbare zorg te bieden. Daarbij ligt de focus op het verlenen van zorg in de vertrouwde omgeving. Is er meer nodig dan behoort gezinsgericht verblijf tot de mogelijkheden. Op 23 maart hebben alle betrokkenen hiervoor in een netwerkbijeenkomst de intentieverklaring getekend.

Van verdriet en hoop naar een toekomst

‘Het is een goede start voor een verdere samenwerking,’ geeft Janneke van Happen, regiomanager bij Pactum aan. ‘En een moment om gezamenlijk even stil te staan bij waarvoor we het allemaal doen: jeugdigen en gezinnen.’ Een van de jongeren die jeugdzorg van alle kanten heeft ervaren en de nodige labels heeft meegekregen, is Rafaël. Hij is uitgenodigd om als ervaringsdeskundige zijn verhaal te vertellen aan de ruim 50 deelnemers van deze bijeenkomst. ‘Zijn verhaal kwam echt binnen,’ vertelt Marcel Schook, accountmanager bij Driestroom. Janneke en Marcel bevestigen allebei dat het goed is dat alle partijen er samen de schouders onder zetten om het anders te doen. Rafaël heeft zijn leven nu op de rit en is positief over de toekomst. Hij heeft een opleiding tot kok gevolgd, is rapper (Rafaël “RR” Rozenblad) en vlogger. Op de vraag naar zijn droom, geeft Rafaël aan dat hij graag sociaal ondernemer wil worden. Hij heeft als jongere uiteindelijk veel gehad aan Klik in Roermond en zou graag zelf zo’n soort organisatie willen starten. Daarop wordt enthousiast gereageerd door de deelnemers en Rafaël krijgt zelfs de toezegging dat hij daarbij steun krijgt van Pactum.

Uit de comfort-zone

De betrokken gemeenten en jeugdzorgaanbieders willen hun gezamenlijke ambitie realiseren met een andere aanpak. De jeugdzorgaanbieders en verwijzers zitten voortaan samen om tafel om vanuit hun expertises gezamenlijk vast te stellen welke behandelvorm wordt ingezet. Dit kunnen ook combinaties van behandelvormen zijn als dat het meest passend is voor de jeugdige om thuis te kunnen blijven wonen. Voorheen lag deze besluitvorming alleen bij de gemeenten. Marcel: ‘Het ondertekenen van de intentieverklaring betekent dat de wil er is. We hebben nog wel wat te doen om er te komen.’ Onder leiding van cabaretier Richard de Hoop is tijdens de netwerkbijeenkomst alvast gewerkt aan de teamspirit. Hij transformeerde de gemeenten en jeugdzorgaanbieders tot jam-orkest met de deelnemers als instrumenten. Zo werd op een swingende en ludieke manier voor alle aanwezigen duidelijk wie welk type teamspeler is. ‘Daarnaast droeg deze jamsessie bij aan het bouwen aan het onderlinge vertrouwen,’ vult Marcel aan.

Wordt vervolgd

Met het verhaal van Rafaël en de gecreëerde teamspirit nog vers in het geheugen kunnen alle partijen volgende stappen zetten voor het inkooptraject voor dit segment (ambulante alternatieven voor verblijf of verblijf). Voor het eind van het jaar dient dit traject afgerond te zijn.