Hoe gaat ’t met de tieners van toen?

Positieve verhalen
Wat goed gaat in de jeugdzorg blijft in de media vaak onderbelicht, terwijl het juist de positieve verhalen zijn waarin jongeren hun motivatie kunnen vinden om door te zetten. Werken aan je toekomst begint met het vertrouwen dat het ooit goed zal komen. We hopen dat dit boekje inspirerend en bemoedigend is voor iedereen die met jeugd en jeugdzorg te maken heeft.BJBomslagklein

Wilt u een boekje (bij)bestellen?
Stuur dan een mail naar het bestuurssecretariaat, mw. A. Altun: a.altun@bj.nl

Het boekje is ook online in te zien, klik hier om het in te kijken.