Het zorggezin: alternatief voor de behandelgroep?

Groeps- of gezinsverband?
Als een kind overal vastloopt en thuis niet meer te handhaven is, komt de vraag: wat nu? Waar kan een kind zich het best ontwikkelen? In groepsverband of in gezinsverband?
BJ is van mening dat je vooral moet kijken naar de behoefte van het kind. “Het ene kind kan niet tegen de prikkels van een groep; die is beter op zijn plaats in een gezin. Voor andere kinderen is een gezinssituatie weer te benauwend, zij gedijen beter in een groep”, zegt behandelcoördinator Maartje van Esch. “Ieder kind is uniek. Het is dus altijd maatwerk.”

Aangepaste omgeving
BJ
heeft positieve ervaringen met het behandelen van kinderen en jongeren in zorggezinnen. De jongeren draaien mee in het gezinsleven, maar anders dan in een gewoon gezin, krijgen de ‘meeleefouders’ een pedagogische opdracht mee. Hen wordt gevraagd om de gezinssituatie aan te passen aan het kind dat tijdelijk bij hen woont. “Het ene kind heeft bijvoorbeeld een strak dagritme nodig met vaste eettijden. Het andere kind heeft juist veel ruimte nodig om fouten te kunnen maken en daarvan te leren.” Zorggezinnen houden daar expliciet rekening mee. “Het gaat erom dat het kind in een veilige omgeving kan oefenen met nieuwe vaardigheden, zichzelf beter leert kennen en ontdekt hoe je dingen anders kunt aanpakken.” Het verblijf in een zorggezin kan variëren van een weekend tot ongeveer een jaar. Ook is het mogelijk dat het kind een deel van de week thuis en deels in het zorgleefgezin woont. En soms hebben de zorgouders een bedrijf aan huis, waar de jongere een dagbesteding heeft (zorgbedrijf).

Géén pleeggezin
Volmeeleefgezingens Maartje van Esch is een zorggezin niet te vergelijken met een pleeggezin. “De problematiek van deze jongeren is doorgaans te zwaar voor een pleeggezin. Ook de duur van het verblijf verschilt. Een zorggezin is altijd tijdelijk. En van zorgouders wordt niet verwacht dat ze vervangende ouders zijn. Die rol blijft bij de eigen ouders van het kind. Zij worden tijdens het traject begeleid om de opvoeding beter aan te kunnen.”

Resultaten
Hoewel de doelgroep kampt met forse gedragsproblemen, zijn de resultaten over het algemeen positief. “Na afloop van een traject in een zorggezin is een groot deel van de jongeren in staat om in het normale leven, met of zonder begeleiding, verder op te groeien. Ze wonen weer thuis of gaan onder begeleiding op kamers. Hun gedragsproblemen zijn afgenomen en ze houden het beter vol op school.”

Nieuwe gezinnen gezocht
De werving en selectie van zorggezinnen gebeurt zorgvuldig. “Zorgouders zijn mensen met een no nonsense mentaliteit, die iets voor kinderen willen betekenen, maar ook afstand kunnen bewaren en flexibel kunnen omgaan met situaties.”
Behalve de screening wordt ook een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.
“Het is geen gemakkelijk werk, maar er staat ook iets tegenover. De zorggezinnen krijgen een vergoeding en worden daarnaast intensief gecoacht door BJ. De afgelopen jaren heeft
BJ een netwerk opgebouwd van circa 25 zorggezinnen, verspreid over heel Brabant en Noord-Limburg. Nieuwe gezinnen zijn nog steeds welkom.

Vragen over het aanbod of  wilt u zelf zorggezin worden? Mail dan naar Rien van den Heuvel, of bel 06 51902593.