Veiligheid op nr. 1

Bijzonder Jeugdwerk behandelt jongeren met ernstige (ook psychiatrische) gedragsproblemen. Een aantal van hen woont tijdelijk in een behandelgroep bij Bijzonder Jeugdwerk. “De jongeren die bij ons komen, zijn per definitie kwetsbaar. Ze zijn op vele manieren afhankelijk van de instelling en de mensen die er zorg leveren. Daar moeten we als instelling ontzettend zorgvuldig mee omgaan.”

logos hkz

Activiteiten
Bijzonder Jeugdwerk heeft een cliëntveiligheidsplan, waarin staat welke activiteiten er worden ondernomen om jongeren een veilig opvoedklimaat te bieden. Veiligheid is een vast onderdeel in het toekomstplan van de jongere. Dan moet je denken aan een goede risicotaxatie voordat een jongere op verlof naar huis kan, maar ook een veiligheidsbarometer waarmee we meten hoe jongeren de veiligheid binnen de groep ervaren. Medewerkers worden zorgvuldig gescreend en kunnen niet bij Bijzonder Jeugdwerk aan de slag zonder een Verklaring omtrent gedrag.”

Toetsing
Deze zomer is Bijzonder Jeugdwerk bezocht door mensen van de HKZ-organisatie. Getoetst werd hoe goed het veiligheidsmanagementsysteem van Bijzonder Jeugdwerk werkt. Daarbij werd onder meer gekeken hoe Bijzonder Jeugdwerk omgaat met risico’s, hoe veilig de cultuur is, hoe incidenten worden gemeld en hoe de organisatie leert van incidenten. Het eindoordeel was dat Bijzonder Jeugdwerk het keurmerk Cliëntveiligheid verdient, omdat zij op een veilige manier handelt in het belang van cliënten. Het keurmerk wil niet zeggen dat Bijzonder Jeugdwerk nooit een fout kan maken. Jeanny van den Berg: Het gaat erom dat we structureel en systematisch werken aan cliëntveiligheid, waardoor we de kans op fouten minimaliseren. Met dit keurmerk laten we zien dat we continu zicht houden op de veiligheid van cliënten en hiernaar handelen.”